31 mars, 2011

EU-beslut om momsbegränsning ett hot mot båtklubbarna

Den 31 mars träffade finansminister Anders Borg representanter från den ideella sektorn för att informera dem om EU-Kommissionens beslut att avslå regeringens ansökan om en momsredovisningsgräns för ideella föreningar. EU:s beslut kan bli ett allvarligt hot mot ideellt arbetande båtklubbar. I Sverige handlar det om ett 1000-tal klubbar, varav de flesta inte är momspliktiga idag.

– Regeringen kommer att fortsätta arbeta för att den ideella sektorn inte ska drabbas om momsreglerna måste förändras, säger Anders Borg.

– Beslutet från Kommissionen att avslå regeringens ansökan är förvånande och jag är besviken. Den ideella sektorn är en viktig och betydelsefull del av det svenska samhället som engagerar medborgare i olika idrottsföreningar, kulturföreningar och socialt arbete, säger Anders Borg.

Kommissionen inledde 2008 ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom Kommissionen anser att den svenska momslagen ger för generösa undantag åt ideell sektor. För att undvika att Kommissionen skulle dra Sverige inför EU-domstolen, ansökte den regeringen den 20 januari 2011 om tillåtelse om att få införa en momsredovisningsgräns om 1 miljon kronor för ideell sektor.

Regeringens avsikt med en redovisningsgräns var att värna de ekonomiska villkoren för den ideella sektorn. Finland, Danmark, Nederländerna och Österrike har också fått klagomål från kommissionen och Sverige söker samarbete med dessa länder för att bestrida Kommissionens beslut.

Om Kommissionen tar detta till EU-domstolen och utslaget skulle gå emot Sveriges intressen kommer regeringen att pröva olika kompensationsåtgärder. Det kan vara en generell momsgräns som inte enbart riktar sig till ideell verksamhet utan också till företag, förenklingar i hanteringen av momsen eller mer direkta kompensationer.

En generell momsgräns är enligt Kommissionen acceptabel men samtidigt dyrt.

Riksidrottsförbundet har en bra artikel om detta på sin hemsida: http://www.rf.se/Arbetsrum/Idrottsvalet/Nyheter/RFstoderregeringensstridformomsundantagiBryssel/

Läs mer på Dagens Ekos inslag om momsbeslutet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=4431035