31 mars, 2011

True Heading lanserar ny AIS-transponder

True Heading har tagit fram en ny AIS Transponder avseed för yrkessjöfarten. True Heading har tagit fram en helt ny produkt med yrksessjöfarten som målgrupp. I Holland och Tyskland finns krav på alla inlandsvattenvägar av denna typ av produkt from i år och detta berör ca 14000 fartyg.

Utöver detta kommer krav för fiskebåtar över 15 m inom hela EU från 2012 till 2014 för denna typ av produkt.

AIS-transpondern kommer att vara en lättinstallerad och kostnadseffektiv lösning för en till stor del reglerad marknad där produktens pris kommer att vara en avgörande faktor i valet av produkt.

– Vi breddar nu vårt produktsortiment att innefatta även yrkessjöfarten och får därmed en bredare bas och en ökad kundbas att stå på. Vår nya produkt kommer att underlätta arbetet med höja säkerheten för fiske och inlandsfartyg, säger Anders Bergström, VD för True Heading.

Info: www.trueheading.se