8 april, 2011

WWF kritiska till fortsatt försäljning av giftig fisk

Tvärt emot Livsmedelsverkets bedömning har regeringen idag beslutat om ett fortsatt undantag från EUs dioxinnivåer i fisk. WWF är kritiska till att fisk som inte kan användas som djurfoder tillåts säljas som matfisk.

– Det är beklagligt att regeringen tillåter ett fortsatt undantag. Dioxiner hör till de giftigaste ämnena i världen. Fet fisk från Östersjön, som strömming och lax, innehåller så höga dioxinhalter att de inte får användas som djurfoder. Nu har regeringen beslutat att den får säljas som matfisk, säger Inger Näslund, marinbiolog och expert på fiskefrågor på WWF.

Undantaget innebär att fisken endast får säljas i Sverige förutsatt att konsumenterna informeras om en säker konsumtion av den giftiga fisken. Livsmedelsverket rekommenderar barn, kvinnor i fertil ålder, gravida och ammande att inte äta fisk med höga halter dioxin och dioxinliknande ämnen oftare än två till tre gånger per år.

Detta gäller strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern – samt röding från Vättern. Gifterna lagras i kroppen under flera år, därför är det bra att undvika miljögifterna under uppväxten. Under graviditet och amning förs ämnena över till barnet via moderkakan och bröstmjölken, vilket kan påverka barnets utveckling.

– WWF har uppmanat regeringen att följa Livsmedelsverkets rekommendationer och är besvikna över dagens beslut. Det är märkligt med tanke på att 15 procent av befolkningen enligt Livsmedelsverkets beräkningar får i sig mer än det acceptabla dagliga intaget av dioxiner, avslutar Inger Näslund.