19 april, 2011

Volvo Bussar och kinesiska SAIC startar bolag för el- och hybriddrivlinor

Volvo Bussar och kinesiska SAIC Motors har ingått ett avtal om att starta ett nytt samriskbolag i Kina för drivlinesystem för el- och hybridbussar. Det nya bolaget kommer att ägas till 60 procent av SAIC och 40 procent av Volvo. Frågan är om detta kan få efterföljare på det marina området i framtiden när Volvo engagerar sig så starkt.

Volvo investerar 40 miljoner RMB och SAIC 60 miljoner RMB i det nya bolaget som kommer att heta Shanghai Green Bus Drive System Co och ha sitt säte i Shanghai. Det nya företaget kommer att industrialisera SAIC Motors och Volvo Bussars forsknings- och utvecklingsprojekt när det gäller drivlinesystem för el- och hybridbussar. Sedan tio år tillbaka driver Volvo och SAIC tillsammans samriskbolaget Sunwin Bus, som är en av de största stadsbusstillverkarna i Kina.

Så fort de kinesiska myndigheterna godkänt bildandet av det nya företaget, kommer en ny anläggning att byggas i Shanghai. Målet är att den skall vara klar att tas i drift under fjärde kvartalet 2011.

Den kinesiska regeringen vill snabba på utvecklingen av den strategiskt viktiga elfordonsindustrin och vill utveckla en hållbar industri som ligger i framkant, inte minst när det gäller det som kineserna kallar fordon för ny energi. Med det menas hybridfordon, elfordon och fordon som drivs av bränsleceller.

I den kinesiska regeringens planer ingår att bygga upp kluster av industriföretag som kan tillverka allt som krävs för dessa fordon och som skall ha sin bas i olika städer runtom i Kina. Shanghai är en av de städer som identifierats av den kinesiska regeringen som en lämplig bas.

Redan i dag hör de kinesiska företagen till de ledande i världen när det gäller el- och hybridfordon. Under världsutställningen i Shanghai rullade över 1 000 sådana fordon på utställningsområdet, såväl hybridfordon som el- och bränslecellsfordon. De flesta av dem byggde på teknologi från SAIC Motors. 332 av fordonen var bussar från Volvo Bussars samriskföretag Sunwin Bus.

Utveckling av elfordon och senare också bränslecellsfordon är centrala i SAIC Motors strategi som också omfattar industrialisering av hybrid- och elfordon.

Volvo Bussar startade förra året serieproduktion av hybridbussar. Företaget har fått order på ca 250 hybridbussar och de kunder som kört bussarna en tid är mycket nöjda. Tillförlitligheten har visat sig vara lika hög som hos dieselbussar och den låga bränsleförbrukningen gör Volvos hybridlösning för bussar till den mest energieffektiva i branschen.

Volvo har en långsiktigt plan för utveckling av hybrid- och elbussar för världsmarknaden. På kort sikt ligger fokus på att utveckla fler typer av hybridfordon men målet är att bli en av de ledande tillverkarna av hybrid- och elbussar globalt.

SAIC har som mål att bli Kinas ledande tillverkare av el- och hybridfordon och undersöker exportmöjligheterna för sina produkter. Tillsammans har de två företaget därför kommit överens om att starta ett nytt joint venture-företag i Kina.

Det nya företaget Shanghai Green Bus Drive System Co kommer att sätta samman drivlinesystem för el- och hybridbussar, anpassa dem för olika typer av bussar, tillverka prototyper och utföra tester på de nya drivlinesystemen.