20 april, 2011

Radiosändare ska avslöja havsöringens hemligheter

Genom att operera in radiosändare i 100 havsöringar från halländska Himleån hoppas forskare från Göteborgs universitet avslöja vart havsöringarna tar vägen när de vandrar till havs. Forskarna vill också ha sportfiskarnas hjälp att samla in fenprover så de kan kartlägga släktskapet hos öringar från Varberg i söder till Strömstad i norr.

Havsöringen är mycket omtyckt bland sportfiskare och tack vare ett intensivt fiskevårdsarbete har den blivit allt vanligare. Öringen fortplantar sig i små åar längs hela vår kust och äggen kläcker på våren. Fiskarna stannar sedan kvar i ån under cirka 2 år, innan de vandrar ut i havet.

– Under flera decennier har man undersökt öringens miljökrav och beteende i åarna där de föds, men man vet väldigt lite om dess vuxna liv till havs. Med hjälp av radiosändare hoppas vi kunna kartlägga hur havsöringen vandrar och i vilka miljöer den rör sig, säger Johan Höjesjö på zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Det saknas också kunskap om hur lokala bestånd av havsöring blandar sig i havet. Ur fiskevårdssynpunkt är det viktigt att kunna lokalisera olika bestånd och dess utbredning. Därför ska forskarna även studera det genetiska släktskapsförhållandet hos öringen längs kusten. För att få ett så brett underlag som möjligt ber de sportfiskare längs Västkusten om hjälp att samla in fenprover.

– Det vi behöver är en bit av en fena, helst bröstfenan, på cirka 5 x 5 millimeter, tillsammans med uppgift om fångstplats och storlek. Det går bra att skicka in fenbiten fasttejpad på en pappersbit i ett frankerat kuvert. En bild uppskattas också, säger Johan Höjesjö.

Fenproverna skickas till: Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet, att: Johan Höjesjö, Medicinaregatan 18, 413 90 Göteborg

Alla som deltar i studien och lämnar sin e-postadress till forskarna kommer att få information via e-post om resultaten.

Projektet leds från Göteborgs Universitet och sker i nära samarbete med Fiskeriverket, Sportfiskarna, Länsstyrelsen och flera kustnära kommuner.