27 april, 2011

Återhämtning för Volvo Penta

Volvo Penta visar fortsatt stark återhämtning, enligt det delårsresultat som redovisades 27 april. Ur rapporten framkommer att företaget ser en stark marknad för industrimotorer och en förbättrad efterfrågan på marinmotorer i Europa. Volymen i orderboken är 122% högre än året före och både försäljning och lönsamhet har förbättrats.

Hela Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 6.522 Mkr under det första kvartalet jämfört med 2.799 Mkr föregående år. Industriverksamhetens rörelseresultat uppgick till 6.343 Mkr (2.785). Rörelseresultatet i Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet uppgick till 179 Mkr (14).