13 maj, 2011

Ostindiefararen seglar vidare mot nya äventyr

Den 12 maj fastslog Göteborgs kommunfullmäktige beslutet från 27 april där kommunstyrelsen i Göteborg sa ja till stiftelsen Ostindiefararen Götheborgs begäran om stöd. Även Västra Götalandsregionen har lämnat ett positivt besked vilket innebär att kommunen tillsammans med regionen kommer att erbjuda Svenska Ostindiska Companiet en garanti på totalt 30 Mkr.

Det var vid ett möte i kommunfullmäktige i Göteborg som beslutet fattades. Ett beslut som innebär att Göteborgs kommun erbjuder Svenska Ostindiska Companiet en garanti på 20 Mkr.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen erbjuds Svenska Ostindiska Companiet nu en garanti på totalt 30 Mkr där två tredjedelar får användas under 2012 och en tredjedel under 2013.

– Det här är ett mycket positivt besked och innebär att vi nu kan blicka framåt och satsa helhjärtat på vår nästa långresa till USA, säger Rikard Thornander, VD på Svenska Ostindiska Companiet, företaget bakom Ostindiefararen Götheborg.

Under 2011 kommer Ostindiefararen att ligga vid Stenpiren i centrala Göteborg. Där kommer hon att förberedas in för de kommande seglatserna.

– Vi kommer att ha öppet för allmänheten alla dagar mellan den 27 juni och den 21 augusti och hoppas på att så många som möjligt passar på att besöka skeppet innan vi återigen ger oss ut på de stora världshaven, säger Rikard Thornander.

Ostindiefararen Götheborg väntas lämna hemmahamnen hösten 2012 och sätter då segel mot USA där det planeras för en omfattande turné i samband med det Svensk- Amerikanska 375 års jubileet. Resan planeras att gå längs den Amerikanska syd- och ostkusten samt via de stora sjöarna.

– Skeppet är en unik symbol för hela Sverige och vi räknar med ett stort intresse i USA, men en förutsättning för en framgångsrik resa är att svenska staten och näringslivet tar vara på möjligheterna, säger Rikard Thornander.

Info: www.soic.se