16 maj, 2011

Rengör jalusier och fasader

Nu går det lätt och smidigt att rengöra höga båtar och fasader, gavlar eller jalusier med högtryck. Med Kärchers nya teleskopiska spolrör når du hela 4 m längre. Kärchers teleskopspolrör är ett nytt unikt tillbehör som högtrycksrengör ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalusier eller fasader. Längden på spolröret kan justeras från 1,2 m till 4 m.

Teleskopspolröret passar alla konsumenthögtryckstvättar i klasserna K2-K7 och för att få bättre stabillitet när hela spolröret är utfällt medföljer en bekväm bärsele. Kärchers teleskopspolrör kan köpas i fackhandeln. Pris i handeln är ca 1.500:-

Kärchers produkter har funnits i Sverige sedan 1975 då man introducerade högtryckstvättarna på marknaden. Kärcher producerar bland annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, SteamCleaners, skur- och sopmaskiner.

Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Tack vare 75 års erfarenhet av rengöring både inom industrin och för privatkonsumenter är Kärcher idag expert på området och också drivande av utvecklingen av nya produkter och innovationer.