18 maj, 2011

Scania ökar närvaron i Indien

Scania inleder nu en satsning på försäljning inom ytterligare segment av den indiska marknaden. Satsningen omfattar såväl lastbilar som stads- och långfärdsbussar, liksom industri- och marinmotorer. Ett nytt bolag har bildats: Scania Commercial Vehicles India.

− Det finns idag en ökande efterfrågan på fordon och motorer av den kvalitet och prestanda som Scania står för. Inom den kommande femårsperioden räknar vi med att kunna nå en försäljning av närmare 2 000 lastbilar, 1 000 bussar och 1 500 motorer om året, säger Martin Lundstedt, Executive Vice President och ansvarig för Scanias försäljning och marknads¬föring.

En fortsatt god ekonomisk tillväxt, exportindustrins utveckling, utbyggnaden av motorvägar och logistiksystem är faktorer som ligger bakom Scanias beslut att öka närvaron på den indiska marknaden.

Scania Commercial Vehicles India påbörjat arbetet med att etablera en anläggning för påbyggnad och utrustning av kompletta fordon samt ett reservdelslager i landet.

− Att ha detta på plats är en grundläggande förutsättning för att starta försäljningen av våra fordon och motor, säger Henrik Fagrenius, vd för bolaget.

Scania kommer under andra halvåret att sätta ett mindre antal bussar och lastbilar i testdrift hos utvalda kunder på den indiska marknaden.

− Det finns potential för att bredda vårt befintliga utbud av lastbilar till gruvindustrin men även inom andra delar av anläggningssegmentet, liksom lastbilar för tunga specialtransporter på väg. Inom bussegmentet bilar ser vi en möjlighet till försäljning av bussar både för stadstrafik och långväga linjetrafik, säger Henrik Fagrenius.

Scanias anläggningsbilar introducerades på den indiska lastbilsmarknaden 2007 i samarbete med Larsen & Toubro (L&T). Det indiska bolaget har framgångsrikt etablerat Scanias tunga tipplastbilar inom gruvindustrin och har idag omkring tiotalet Scania-serviceverkstäder i anslutning till olika gruvor i landet.

− L&T kommer fortsatt att ha en viktig roll när det gäller Scanias försäljning och service på den indiska anläggningsmarknaden. Vår egna närvaro i landet kommer dessutom att stärka L&T:s position, eftersom bolagets Scaniakunder får tillgång till ett större modellutbud, kortare leveranstider och högre servicetillgänglighet, säger Henrik Fagrenius.

− I ett längre perspektiv kommer Indien att vara en betydande marknad för Scania. Vi tar nu nytt, viktigt steg in på marknaden och ser fram emot att växa och utveckla affären tillsammans med vår partner L&T, avslutar Martin Lundstedt.