19 maj, 2011

Sverige deltar i internationell minröjningsinsats i Östersjön

Regeringen har idag beslutat medge Försvarsmakten att delta i minröjningsinsatsen Open Spirit, för att skapa säkrare förutsättningar för sjöfart och fiske i Östersjön.

– De gemensamma minröjningsinsatserna Sverige deltar i skapar ökad säkerhet på Östersjön och är tydliga exempel på hur vi skapar säkerhet i samverkan med andra. I detta fall med ett flertal länder i vårt eget närområde. Sverige har ett mycket tydligt närområdes- och Östersjöperspektiv i vår säkerhets- och försvarspolitik, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Insatsen leds av Lettland och kommer att äga rum i anslutning till Irbensundet vid den lettiska kusten, under perioden 22 augusti till och med den 2 september 2011.

Försvarsmakten avser delta med stöd-, minröjnings och röjdykfartyg. Kostnaderna för Försvarsmaktens deltagande får uppgå till högst 6,2 miljoner kronor.

Sverige har deltagit i internationella minröjningsinsatser och minröjningsövningar i Östersjön sedan 1998. Dels med minröjningsstöd till de baltiska staterna och dels i tyska minröjningsinitiativ. De senaste åren har Sverige deltagit i under baltisk ledning, där ansvaret roterar mellan Estland, Lettland och Litauen.

Utöver Lettland och Sverige deltar Belgien, Estland, Frankrike, Litauen, Norge, Polen, Tyskland, USA och Ryssland.