18 maj, 2011

Sportfiskarna fördelar pengar till fiskevård

Tusentals människor arbetar helt ideellt med fiskevårdåtgärder i svenska vatten. I Sportfiskeklubbarna sker mycket av detta ideella arbete. Sportfiskarnas fiskevårdsfond stöttar den ideella fiskevården. I år delar Sportfiskarna ut 230 000 kr.

Bland de projekt som får bidrag finns många olika typer av projekt riktade mot olika typer av vatten och fiskarter. Till exempel får Stenungsunds Sportfiskeklubb bidrag för artificiella rev i havet, Täby Fiskevårdsområdesförening får bidrag för lekgrynnor för gös i Stora Värtan, Lysekils Sportfiskeklubb får medel för biotopåtgärder i Orme å och Jönköpings Sportfiskeklubb får bidrag för decimeringsfiske av vitfisk i Ulvstorpssjön. Totalt får 10 olika projekt bidrag.

Sportfiskarna anser att det behövs mer pengar till fiskevården och att de pengar staten skjuter till är otillräckliga. Mer resurser till fiskevård skulle vara positivt både för hotade fiskbestånd och sysselsättningen.

– En effektiv fiskevård är givetvis bra för många hårt trängda fiskbestånd och naturvården men också för Sportfiskebranschens framtid. Det är viktigt att komma ihåg att sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med miljoner utövare. Sportfiskebranschen är också en växande näring som omsätter miljarder samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och ekologiskt uthålligt, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström.

2011 års bidragstagare är:
• Stiftelsen för främjande av Önne ås fiskreproduktion – Biologisk återställning av Önne å
• Stenungsunds Sportfiskeklubb – Artificiella rev i havet på mellersta Västkusten
• Täby Fiskevårdsområdesförening – Lekgrynnor för gös i Stora Värtan
• Täby Fiskevårdsområdesförening – Biotopvård i Ullnabäcken
• Lysekils Sportfiskeklubb – Biotopvård i Orme å
• Jönköpings Sportfiskeklubb – Decimeringsfiske av vitfisk i Ulvstorpssjön
• Storöringens fiskeklubb, Sundsvall – Fiske- och fiskevårdsprojeketet ”Fiska med alla”
• Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening – Biotopvård i Nybroån
• Artedi Fiske – Biotopvård i biflöden till Tidan
• Jumkilsåns Vattenvårdssällskap – Biotopvård i Jumkilsån

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.