18 maj, 2011

NCC miljösanerar marken på Beckholmen

NCC Construction Sverige sanerar all mark på Beckholmen intill Djurgården. Ön med de välkända giraffkranarna har varit en industriholme i 400 år och är svårt förorenad av miljögifter. NCC byter ut 100 000 ton jord. Uppdragsgivare är Kungliga Djurgårdens förvaltning och NCC:s order är värd 85 Mkr.

Århundraden med beck- och varvsindustri på ön har lämnat tonvis med bly, kvicksilver och tjära i marken som utsöndras i Saltsjön. NCC byter ut upp till tre meter av det översta jordlagret på den 50 000 kvadratmeter stora ön. Vid varvsområdet byts marken ut ända ner till havsytan och på sina ställen även under vattnet.

– Det här är ett unik och omfattande jobb. Vi gräver upp och transporterar bort 100 000 ton förorenad jord och fraktar tillbaka och lägger dit lika mycket ren jord. Alla transporter sker med båt mellan Beckholmen och Nacka, säger affärschef Johanna Ågren, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

NCC anlägger stålsponter på vissa platser för att kunna ta bort föroreningar djupare ner i holmen. Under saneringen ska NCC även riva, flytta och lägga om ledningarna i marken och riva eller flytta en mängd små byggnader som skjul, utedass och tvättstugor. De som är i dåligt skick rivs, andra flyttas under tiden. Delar av bostadshusen evakueras. Arbetet samordnas så att öns tre varvsföretag ska kunna arbeta som vanligt under tiden.