18 maj, 2011

“Diskussionen om zinkens effekt inget nytt”

“Att ligga steget före är en del av vår dagliga verksamhet”, skriver International Färg AB i ett pressmeddelande. Detta med anledning av en pågående debatt om zinkoxid i bottenfärger för Östersjön. International Färg AB ser på Kemikalieinspektionens (KEMI) senaste rapport om att förbjuda förekomsten av höga halter zinkoxid i vissa bottenfärger som en del av del normala verksamheten där nya utmaningar hör till vardagen.

Förbudet är planerat att träda i kraft i september 2011. Båtliv skriver mer om det i nr 3, som gavs ut i början av maj.

– Diskussionen kring zinkoxidens effekt i bottenfärger är ingenting nytt för oss, det är en fråga vi aktivt följt. Oavsett om branschen beslutar sig för att överklaga beslutet att förbjuda zinkoxid eller inte, kan vi försäkra våra kunder om att International Färg AB är ett företag som kommer att fortsätta leverera effektiva och fungerande bottenfärger samtidigt som de uppfyller alla nya regler och krav, säger Joakim Sandgren, försäljningschef hos International Färg AB.

International Färg AB har lång tradition av att utveckla nya innovativa produkter och att reagera på nya krav är ingenting nytt. För cirka 100 år sedan utvecklade International Färg AB den första bottenfärgen som byggde på ett kontrollerat läckage av biocider och 1974 lanserade företaget världens första självpolerande SPC bottenfärg (Self Polishing Copolymer).

Att uppfylla alla krav och att ligga före nya regler är ett huvudfokus inom verksamheten; International Färg AB var det första färgföretaget att gå ifrån TBT-färgerna (tributyltenn) och har alla förutsättningar att möta nya utmaningar som ställs av regeringar och myndigheter världen runt genom att ligga i framkant med nya teknologier.

När strängare regler träder i kraft och fokus ökar på hållbara produkter står det klart att framtidens leverantörer måste erbjuda en rad olika möjligheter för båtägarna, från biocidfria tekniker till polerande båtbottenfärger och biocidprodukter.

– Oavsett vilken teknik som används eller vilka restriktioner och regler som införs, kommer International Färg AB att fortsätta leverera produkter av världsklass till våra kunder, säger Sandgren.