30 maj, 2011

Helsingborg värnar om Öresunds djurliv – utökar reservat

För att skydda Haploops-samhället utanför Helsingborgs kust, har miljö­nämnden beslutat att utöka Knähakens marina reservat. I en rapport från Kustkontrollprogrammet i Helsingborg från i våras, slås det fast att mängden bottendjur och antalet arter har minskat utanför Helsingborgs kust.

Rapporten, som bygger på undersökningar mellan 2000-2009, visar framförallt på en kraftigt minskad förekomst av Haploops-samhället som består av små kräftdjur och andra samlevande arter.

Därför har miljönämnden nu beslutat att utöka Knähakens marina reservat, som ett led i att skydda detta djursamhälle.

– Haploops-samhället har funnits i Öresund så länge man känner till men hotar nu att försvinna. Haploops är bland annat viktiga som föda för uppväxande torsk. säger Peter Göransson, Miljösekreterare vid Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.

– Att utöka det marina reservatet är ett sätt att försöka bevara den biologiska mångfal­den som finns i detta unika djurssamhälle, det är viktigt att vi tar minskningen av djur på allvar, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad.

Kommentarer

Denise 12:21:45 2012-04-26

Den var jätte bra, fast jag inte såg något… 😀