31 maj, 2011

Volvo Lastvagnar först med gaslastbil för långa transporter

Volvo Lastvagnar utökar sin satsning på alternativa bränslen genom att lansera nya Volvo FM MethaneDiesel. Lastbilen drivs av upp till 75 procent gas och kan med sin bränsleeffektiva tekniklösning – som ger längre räckvidd – avsevärt minska CO2-utsläppen från tunga och långa transporter. Volvo Penta ingår i samma koncern som Volvo Lastvagnar och kanske kan vi få se samma utveckling även på det marina området.

– Säljstarten av vår metandiesellastbil skapar nya förutsättningar för gasbilsmarknaden. Genom att använda flytande gas i en effektiv dieselmotor gör vi det möjligt att köra gasdrivna lastbilar i tyngre och längre transporter, vilket vi är först med i Europa, säger Claes Nilsson, chef för Volvo Lastvagnars Europadivision.

Att företaget utvecklar tekniken för gasdrift och gör den attraktivare för transportsektorn skapar möjligheter att i framtiden markant minska den samlade miljöpåverkan från tunga transporter. Denna teknik ger med naturgas 10 % lägre utsläpp av CO2 jämfört med diesel. Långsiktigt ser Volvo Lastvagnar en ökad användning av naturgas som ett viktigt steg mot större tillgång och användning av biogas, vilket minskar CO2-utläppen ytterligare.

– Vi menar att flytande gas är ett av de viktigaste framtida alternativen till dagens fordonsbränslen, säger Lars Mårtensson miljöchef på Volvo Lastvagnar.

Bättre förbränningsteknik och minskade utsläpp
Jämfört med traditionella gasdrivna tändstiftsmotorer ger Volvos gasteknik 30 till 40 procent högre effektivitet, vilket även medför en minskad bränsleförbrukning med 25 procent. Det innebär att om Volvos gaslastbil körs på biogas kan utsläppen av koldioxid minska med upp till 70 procent jämfört med en vanlig dieselmotor.

Genom att priset för naturgas ofta är betydligt lägre än diesel kan även ekonomiska besparingar göras, något som ofta är en förutsättning för brett mottagande av ny teknik.

– Det finns en stark vilja att satsa på naturgas i flera länder och regioner i världen. Miljöskäl men också frågor som energisäkerhet påverkar besluten. I USA och delar av Asien, Europa och Sydamerika finns redan gasdrift, eller är beslut tagna att satsa på gas. Till exempel Thailand ligger långt framme med utbyggd infrastruktur och bra tillgänglighet, säger Lars Mårtensson.

Volvo FM MethaneDiesel kommer i ett första skede att säljas i Europa. Först ut är Holland, Storbritannien och Sverige där infrastrukturen för flytande gas är mest utbyggd. För närvarande planeras en tillverkning av omkring 100 lastbilar under 2011. Serieprodukton startar i augusti. Lansering i andra delar av världen följer, liksom försäljning på fler Europeiska marknader.

– Om utvecklingen går som vi hoppas så räknar vi med att inom redan två år vara igång med försäljningen i 6-8 länder i Europa och sälja omkring 400 Volvo FM MethaneDiesel på årsbasis. Naturligtvis är den framtida försäljningen väldigt beroende på utbyggnaden av tankställen med flytande gas för tunga fordon, säger Claes Nilsson.

Fakta Volvo FM MethaneDiesel
Volvo FM MethaneDiesel drivs av upp till 75% naturgas eller biogas – båda bestående av metangas. Motortekniken bygger på en vanlig dieselmotor som utrustats med gasinjektorer, en speciell termosliknande tank som håller den -140 grader kalla gasen flytande samt en speciellt anpassad katalysator. Genom att använda flytande gas kan mer bränsle förvaras i tankarna än när gasen är komprimerad. Detta ger metandiesellastbilen en väsentligt ökad räckvidd jämfört med traditionella gaslastbilar baserade på tändstiftmotorsteknik. En tank rymmer gas för upp till 500 kilometer vid normal körning för en lastbil på totalt 40 ton.

Nya Volvo FM MethaneDiesel erbjuds med 13-litersmotor på 460 hästkrafter och 2300 newtonmeter. Bränslet består av upp till 75 procent flytande gas och resten diesel, men andelarna kan variera beroende på hur fordonet används.

Volvo Lastvagnars fältprov visar att metandieseltekniken ger samma höga driftsäkerhet som en vanlig dieselmotor. Körbarheten är likvärdig med körbarheten för en vanlig dieseldriven lastbil. Om gasen tar slut växlar tekniken automatiskt över till diesel. För föraren indikeras detta via en kontrollampa på instrumentpanelen.

Film och animation:
Länk till film
http://volvo.qbrick.com/index.aspx?cid=2&mode=3&mid=667

Länk till film på Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=YZFNY1R-T-s
(The Youtube link is hidden and not searchable until the publication time at May 31, CET 09.00.)
Länk till animation
http://volvo.qbrick.com/index.aspx?cid=2&mode=3&mid=666