30 maj, 2011

Nya tider för vägfärjan över Gullmarsfjorden

Från den 1 juni blir det fler turer med vägfärjan på Gullmarsleden. Förändringen innebär att turtätheten ökar under de tider på dygnet då de flesta vill resa. – I stället för tjugominuterstrafik får vi kvartstrafik. Det ger ett bättre trafikflöde och det underlättar förstås för resenärerna, säger Torsten Bengtsson, chef för färjeleden.

Utökningen gäller vardagar kl 6.00-8.00 samt 16.00-18.00. På helgerna, när biltrafiken är glesare, blir tidtabellen oförändrad. De nya tiderna gäller tills vidare.

Gullmarsleden går mellan Finnsbo och Skår över Gullmarsfjorden strax utanför Lysekil. Den trafikeras av två färjor, och har stor betydelse för boende och besökare till Lysekil. Gullmarsleden är också den färjeled i Sverige som transporterar störst andel tunga fordon.

Den nya tidtabellen och mer information om leden hittar du här:
http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Vastra-Gotaland1/Gullmarsleden/