30 maj, 2011

Engångsgrillen – en katastrof ur miljöperspektiv

Engångsgrillen är en katastrof ur miljöperspektiv, enligt Skärgårdsstiftelsen. Och alla vi som har sett engångsgrillar ligga och skräpa i naturen håller naturligtvis med. – Enda fördelen är att den är billig och mobil innan den används. Nackdelarna är desto fler.

Engångsgrillen har funnits i Sverige i cirka 10 år och det säljs ungefär 1-1,5 miljoner grillar i Sverige varje år.

– För oss på Skärgårdsstiftelsen är grillen inte bara ett miljöproblem utan också ett arbetsmiljöproblem, säger tillsynsman och biolog Lars Westling. Han och hans kollegor har många gånger skadat sig på grillarna. De har fått skärsår och andra skador när grillarna vårdslösts slängts i naturen eller i soporna. Bränder i sopbodar är ett annat problem som engångsgrillarna ofta orsakar.

Engångsgrillarna är väldigt dåligt konstruerade, ur ett återvinningsperspektiv. Förpackningen saknar instruktioner om vilka delar som kan återvinnas och vad som ska slängas. Om aluminiumet återvinns sparar man 90 procent av energin, jämfört med om man skulle göra en ny. Kolen i engångsgrillen är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen, som bryts ner långsamt i naturen och är giftigt. Idag är det bara ett fåtal som återvinner sin engångsgrill.

– De flesta ställer sin grill invid soptunnan eller slänger bara allt rätt ner bland hushållssoporna, säger Lasse Westling som berättar att grillen måste tas isär för att återvinnas. För engångsgrillar gäller inte producentansvaret för aluminiumformen utan bara för själva ytterförpackningen av plast eller papp. Ansvaret ligger helt hos konsumenten som själv måste ta isär sin grill för att kunna återvinna metallen.

Engångsgrillar kan bli en brandfara om den placeras på olämpligt underlag eller om man slänger grillen innan den hunnit svalna (det tar upp till 5-6 timmar). Det kan också bli sprickor i berg om engångsgrillen ställs rakt på en berghäll. Bland personalen som sköter sophanteringen i skärgården är hanteringen av engångsgrillar den största enskilda skadeorsaken. Skärskador på armar och rygg från de sylvassa grillgallren är vanliga när sopsäckar hanteras.

Använd istället en bärbar grill i sommar som både ger bättre grillresultat och är snällare mot miljön.

Mer om hur du grillar miljösäkert och om engångsgrillar finns att läsa på www.båtmiljö.se

Foto: Ulla Tillgren.