31 maj, 2011

Anna Linusson ny VD på Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent har rekryterat Anna Linusson som ny vd. Hon efterträder Gilbert Henriksson, som efter 25 år som chef för Håll Sverige Rent nu går i pension. Anna Linusson har arbetat många år inom miljöområdet, och kommer närmast från en tjänst som miljöchef på Stockholms läns landsting.

– Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Anna Linusson till stiftelsen, säger styrelseordförande Ingvar Bingman. Anna har en gedigen och dokumenterad kompetens och är en mycket god kommunikatör och jag tror att hon kommer att bidra till en mycket positiv utveckling för Håll Sverige Rent i framtiden.

Håll Sverige Rent driver en rad projekt inom miljöområdet, bland annat de Nationella Skräpplockardagarna som i år lockade runt 600 000 deltagare.

– Det ska bli väldigt roligt att börja på Håll Sverige Rent, säger Anna Linusson. Håll Sverige Rent har ett fantastiskt varumärke och arbetar med både den miljömässiga och sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla organisationen och även hitta nya samarbetspartners till Håll Sverige Rent.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljöutmärkelser.

Anna Linusson kommer att tillträda den 1 september 2011.