31 maj, 2011

Vågöns naturhamn invigd – en av flera nya rastplatser i skärgården

Som en del i Örnsköldsviks kommuns projekt “En skärgård i världsklass” invigdes en naturhamn med “extra allt” på Vågön, i Örnsköldsviks skärgård under fredagen. Vågön är en av fem naturrastplatser som kommunen har byggt som en del i utvecklingen av skärgården.

Förutom på Vågön finns iordningställda naturrastplatser på Lilla Bergön, Råskärsön, Skommarskatan och Sandlågan. Inom EU-projektet “En skärgård i världsklass har cirka 30 Mkr investerats i en förbättrad infrastruktur i skärgården.

På Vågön finns nu raststuga med stor altan, bastu med utsikt över naturhamnen, toalett, flytbrygga och grillplatser. Från bryggan leder en träramp upp mot byggnaderna så att även den som har svårt att ta sig fram i lös sand enkelt ska kunna ta del av den komfort som erbjuds.

– Det är tack var ett gott samarbete med boende, markägare, ideella krafter, företag och föreningar som dessa satsningar gått att genomföra och nu finns på plats för allmänhetens trivsel, sade turistchef Siv Sandberg vid invigningen på Vågön 27 maj. Det känns särskilt roligt att kunna bjuda in till nya naturrastplatser just i år när Örnsköldsvik utsetts till Årets friluftskommun.

Örnsköldsvik är Årets friluftskommun. Det långsiktiga arbetet med friluftsfrågor, den strategiska planeringen genom bland annat översiktsplan, grönplan, naturvårdsplan och sättet att jobba med samverkan och för barn och ungdomar ligger bakom utmärkelsen.

Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kultur- och fritidschefers förening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen delar ut utmärkelsen Årets friluftskommun för att uppmuntra och stimulera kommunernas arbete för att människor ska komma ut i naturen.

Bildtexter:

Bandklipp Vågön: Turistchef Siv Sandberg klipper band vid Vågöns bastu tillsammans med Lage Tjärnström, representant för markägarna på ön.

Bastustuga Vågön: Bastu med panoarmafönster mot stranden.