7 juni, 2011

Belönad för arbete med barn och ungdomar

Den mycket engagerade ungdomsledaren Magdalena överraskades under tisdagseftermiddagen med att få motta stipendiet hemma i Köping. På plats för utdelningen var Olle Lidesjö, försäljningschef på Abu Garcia och Sportfiskarnas ungdomskonsulent Marie Wiman samt flera av Magdalenas närmaste fiskevänner.

Magdalena får stipendiet på 20 000 kr för ett stort och mångårigt arbete med att främja barns och ungdomars sportfiskeintresse i hela distriktet i Västmanland. Hon har under de senaste åren fiskat med tusentals skolbarn i skolfiskeprojektet KlassDraget. Hon har vidare arrangerat mängder av fiskeskolor, fiskeläger och andra aktiviteter. Väldigt typiskt för den outtröttliga Magdalena var att hon kom direkt till utdelningen från en genomförd KlassDragsaktivitet med en skola i Skinnskatteberg.

– Det känns mycket roligt att kunna belöna en sådan varm och generös person som ägnat väldigt mycket av sin fritid med att arrangera fiskeaktiviteter för barn och ungdomar, säger Marie Wiman, ungdomskonsulent Sportfiskarna. Magdalenas insatser för att främja barn och ungdomars fiskeintresse är något i särklass.

Magdalena får Torbjörn Åslunds Stipendium med följande motivering:
”2011 års mottagare av Torbjörn Åslunds stipendium är en mycket engagerad person som under sina år som aktiv inom sitt distrikt jobbat mycket framgångsrikt med barn och ungdomsverksamhet. Det har resulterat i ett mycket stort antal genomförda KlassDrags-aktiviteter, där många av barnen på ett föredömligt sätt senare fångats upp till andra fiskeaktiviteter. Denna person brinner starkt för att barn och ungdomar ska få en bra start på sin fiskebana och har lagt otaliga timmar av sin fritid på att aktivera barn över hela distriktet i Västmanland.”

– Abu Garcia är stolta över att kunna bidra till att belöna och höja statusen för de som engagerar sig för att utveckla barn och ungdomars fiske- och friluftsintresse och Magdalena är en mycket värdig mottagare av stipendiet, säger Olle Lidesjö, försäljningschef på Abu Garcia.

Stipendiet instiftades 2009 av Abu Garcia, promotionföretaget Hello Sweden och Sportfiskarna, med syfte att varje år premiera en person för sitt arbete att främja ungas intresse för sportfiske, fiske- och vattenvård samt fiskeetik. Stipendiet instiftades för att hedra minnet av Torbjörn Åslund, passionerad sportfiskare och mångårig försäljningschef på Abu Garcia som avled 2007.

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.