7 juni, 2011

Flyt för Djurgården 3 – men kan hon hålla ångan uppe?

Djurgården 3 har räddats av eldsjälar och tas nu åter i trafik. Men Ångbåtssverige vimlar av faror och blindskär. Sjöhistoriska museet och Stiftelsen Skärgårdsbåten står bakom den kostsamam renoveringen av denna 114-åriga ångfärja som nu har full fart på sin koleldade originalmaskin igen.

Nypremiären sker på fredag 10 juni med bland andra följande personer ombord:

Hans Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska museet

Lennart Rydberg, ångbåtshistoriker och ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten

Claes Insulander, ångbåtsbefälhavare

Claes Wollentz och Fredrik Blomquist, båda från Sjöhistoriska museet, som stöttar ideella maritima kulturarvsintressenter

Premiärtur sker på på Strömmen i Stockholm, bland annat sträckan Slussen-Allmänna gränd som Djurgården 3 trafikerade fram till slutet av 1960-talet.