16 juni, 2011

Svenska Fyrsällskapet ger bra utflyktstips

Besök en av Sveriges fyrar och upplev delar av den svenska maritima historien. Den 20-21 augusti 2011 firar Svenska Fyrsällskapet den Internationella Fyrdagen/helgen med att hålla mer än 70 fyrar runt om i Sverige öppna för besökande.

– Under sommarmånaderna finns det fantastiska möjligheter att besöka våra svenska fyrar och fyrplatser för att ta del av ett spännande stycke svenska historia. Den Internationella Fyrdagen/helgen i augusti är sommarens höjdpunkt säger Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet.

Unika fyrplatser
Våra svenska fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Deras existens är starkt hotad och med största sannolikhet kommer man aldrig någonsin mer att bygga några fler bemannade fyrplatser. Under den Internationella Fyrdagen/helgen försöker därför Svenska Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och myndigheter öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv.

Internationell Fyrdag/helg
Den Internationella Fyrdagen/helgen firas i år för 10:e gången. Under dessa dagar får du förutom en möjlighet att besöka de öppna fyrplatserna även en möjlighet att delta i de kringaktiviteter som arrangeras på flera platser.
Fyrdagen firas och uppmärksammans i fjorton länder i världen, och har blivit en synnerligen populär aktivitet. Under Fyrdagen/helgen förra året var fler än 70 fyrar i Sverige öppna och det kom nästan 10.000 besökare.

– I och med den Internationella Fyrdagen/helgen så har allmänheten ett bra tillfälle att mestadels helt gratis få uppleva unika miljöer, fantastiska berättelser och mystiken kring våra svenska fyrar avslutar Esbjörn Hillberg.

Info: www.fyr.org