16 juni, 2011

Skärgårdsstiftelsen behöver ökat stöd

Skärgårdsstiftelsen behöver ökat stöd för sitt arbete – nystartade gåvokonton för miljö- och naturvård samt kulturbyggnadsvård – Som stor skärgårdsälskare är jag alltid beredd att hjälpa till och hoppas att mitt bidrag kan få fler att stödja det arbete som Skärgårdsstiftelsen gör, säger grundaren av svenska Mc Donald´s AB Paul Lederhausen som skänkt 50 000 kronor till Skärgårdsstiftelsen gåvokonto med inriktning Miljö- och Naturvård.

För många är Skärgårdsstiftelsens arbete för miljön och bevarandet av kulturbyggnaderna något som ligger dem varmt om hjärtat och som går djupt in i själen. Per Österberg från Sea Cross Marine AB säger så här om varför han valt att stödja stiftelsens arbete med kulturbyggnadsvård:

– För mig är bevarandefrågan viktig då jag har många fina minnen från skärgården och vill att även mina barn ska kunna få njuta av de natur- och kulturupplevelser som skärgården ger.

Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg är mycket glad och tacksam över det stöd som nu ges i de nystartade gåvokontona:

– För Skärgårdsstiftelsen är den här typen av finansiellt stöd en förutsättning för att vi ska kunna utföra allt arbete som behövs och som vi vill kunna göra. Skärgårdsstiftelsen har många kulturhistoriska byggnader som har stort kulturellt värde men där också stora underhåll behövs. Myndigheternas krav när det gäller t ex vatten och avlopp skapar också stora resursbehov.

Stor förståelse för Skärgårdsstiftelsen utmaningar
Många har också stor förståelse för de utmaningar som Skärgårdsstiftelsen står inför med neddragningar på investeringssidan och stort behov av underhåll. Så här säger Bo Lindholm, VD för Marginalen Fastigheter AB som stödjer stiftelsens arbete för kulturbyggnadsvård med 10 000 kr:

– Erfarenheterna som jag och företaget har av fastighetsunderhåll gör att vi har mycket stor förståelse för vad som krävs för att hålla befintliga fastigheter i bra skick. Det Skärgårdsstiftelsen gör motsvarar i mångt och mycket det som vi också håller på med, så för oss var det självklart.

Skärgårdsstiftelsen har sedan tidigare stöd från cirka 20 000 vänner som årligen bidrar till verksamheten både ekonomiskt och med opinionsstöd. Gåvokontona ger nu stiftelsen nya möjligheter att söka finansiering från både företag och privatpersoner.

– Vi måste bli bra på att söka nya vägar in till hållbar och långsiktig finansiering, säger Vd Lena Nyberg. Som med satsningen på gåvokonton tar ett första steg inför en ny strategi för Skärgårdsstiftelsen till att arbeta mer aktivt med sponsring och finansiellt stöd i framtiden.

Lansering på webben
Gåvokontona lanseras nu på Skärgårdsstiftelsens webb där det går att skänka pengar på olika sätt, till exempel som hyllningsgåva eller minnesgåva. I samband med detta lanserar också Skärgårdsstiftelsen en facebooksida för att lättare nå nya målgrupper med information.

Info: www.skargardsstiftelsen.se