1 juli, 2011

Storsatsning med namnkunnig styrelse i Öppen Skärgård

Sommarsäsongen i Stockholms skärgård går in i sin mest intensiva period. Juli månad står för mer än hälften av skärgårdsföretagens årsomsättning. Med ny ordförande och en styrelse med olika och för Stockholms skärgård viktiga kompetenser, satsar nu Öppen Skärgård mer kraft än någonsin på att stötta skärgårdens näringsliv för ökad lönsamhet – året om.

Styrelseordförande i Öppen Skärgård är Mats Hulth, tidigare bland annat vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och socialdemokratiskt finansborgarråd i Stockholm. Mats Hulth har ett mångårigt engagemang i både skärgårds- och besöksnäringsfrågor.

– Det är ett mycket viktigt och spännande uppdrag att jobba för en levande och konkurrenskraftig skärgård. Det finns mycket att göra, men också en stor potential för såväl skärgården och dess aktörer som för Öppen Skärgård som organisation, säger Mats Hulth.

I styrelsen sitter många meriterade ledamöter med olika erfarenheter som är viktiga för att driva arbetet framåt. Vice ordförande är Patrik Mehks från Viamaregruppen. Förre, moderate finansborgarrådet i Stockholms stad, Sture Palmgren, tog plats i våras, liksom Skärgårdsstiftelsens vd Lena Nyberg. Övriga ledamöter är Gustaf Myrsten, Utö Rederi, Jan Nygren, tidigare bland annat minister och vice vd på Saab AB och Karin Voltaire, Örikets Turistservice, samt som suppleanter Elisabeth Dingertz, Café Sjöstugan, Rune Wikström, Wikströms Fisk, och Ylwa Borg, Solitair.

– Jag är oerhört glad för denna styrelse och dess engagemang. Nu har vi fantastiska förutsättningar att sätta Öppen Skärgård på kartan och göra nytta för våra medlemmar, säger organisationens vd Bisse Alm.

Styrelsen arbetar nu med att dra upp riktlinjerna för de kommande årens arbete.

– Det är hög tid att skärgården får en mer central position i utvecklingen av Stockholm. Både länet och regionen som helhet och Stockholms stad har stor nytta av skärgården som imageskapare och besöksmål. Nu måste skärgården få mer tillbaka och större egen nytta av sina unika värden, avslutar Mats Hulth.

Öppen Skärgård representerar idag 231 medlemmar bestående av företag, organisationer och kommuner och verkar för utvecklingen av besöksnäringen i Stockholms skärgård med syfte att skapa en livskraftig skärgård året om. I dag driver Öppen Skärgård en åretruntöppen turistbyrå på Strandvägen, en bokningsbar webb, marknads- och kommunikationsaktiviteter samt genomför olika EU-finansierade projekt.

Info: www.oppenskargard.se