1 juli, 2011

Världens ögon riktas mot Marstrand

För ett år sedan tog VM-serien i matchracing, World Match Racing Tour (WMRT), ett beslut om en ny väg framåt. Visionen som sattes då är att skapa världens ledande matchracingserie för enskrovsbåtar. Med nya båtmodeller, nya arrangerande städer runt världen och ökad professionalism har flera kliv tagits mot att förverkliga visionen. Nästa vecka når seglingscirkusen Marstrand och Stena Match Cup Sweden, ett evenemang som nu kommuniceras som mall och föregångare till anslutande städer att lära av.

– När Brandspot klev in som medarrangör till GKSS 2007 togs hela evenemanget till en ny nivå, en process som fortfarande pågår varje år. För oss på touren är det viktigt att nya platser som tillkommer fullt ut förstår vikten av att kombinera det som sker både på och vid sidan av vattnet, vilket är precis vad veckan i Marstrand är ett lysande exempel på, säger Jim O’Toole, Managing Director, World Match Racing Tour.

För att lyckas måste evenemangen alltså integrera segling i världsklass med den arrangerande staden, näringslivet, familjeunderhållningen och en seglingsintresserad publik. En viktig målsättning för WMRT är att förse de nuvarande och tillkommande arrangörerna med en välfungerande affärsmodell. Båtarna som seglas i respektive tävling behöver exempelvis utnyttjas året om och inte bara under tävlingsveckan. För att lyckas med det krävs till exempel företagsseglingar, seminarier, föreläsningar och träningstillfällen i båtarna.

WMRT har satt upp målet att ha 15 deltävlingar på touren 2013, en tuff men realistisk målsättning. För att hitta de bäst lämpade platserna ordnades en budgivningsprocess där mer än 65 städer världen över deltog. Idag kvarstår sju städer som lever upp till de höga kraven gällande finansiering, en engagerad stad och viktigast av allt, rätt vindförutsättningar för att kunna erbjuda publiken täta matchracingdueller. Dessa städer har representanter på Stena Match Cup Sweden 2011 för att se, lära och insupa den härliga atmosfären på ön.

– När America’s Cup ändrade format från enskrovs- till flerskrovsbåtar kom vi fram till att vi tror att framtidens matchracing kommer att ske i enskrovsbåtar. Vår vision är att skapa den ledande professionella seglingsserien där världens bästa seglare kan leva på sin sport och utvecklas genom att kontinuerligt segla mot den tuffaste konkurrensen. Vår utveckling det senaste året visar att vi valt rätt väg inför framtiden, avslutar Jim O’Toole.

Följ tävlingarna på:
www.matchcupsweden.com

Facebook: Match Cup Sweden

Twitter: MatchCupSweden

Bilden: Magnus Holmberg med besättning. Foto: Dan Ljungsvik.