4 juli, 2011

Hjärtstartare på 35 sjöräddningsbåtar ska rädda liv

Med start tisdag den 5 juli börjar Hjärt-Lungfonden och Sjöräddningssällskapet att utrusta 35 räddningsbåtar på 19 orter med hjärtstartare. Det är första etappen i ett tre år långt projekt för att hjärtsäkra Sveriges kuster och skärgårdar. Projektet är ett samarbete mellan Hjärt-Lungfonden, Sjöräddningssällskapet och PostkodLotteriet.

– När ett hjärta stannar är snabba insatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare det enda sättet att rädda liv. Vi vill fördubbla antalet personer som överlever plötsligt hjärtstopp till sjöss och längs Sveriges kuster, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden och Sjöräddningssällskapet har fått fem miljoner kronor från PostkodLotteriet för att under tre år utrusta räddningsbåtar, sjöräddningsstationer och kustnära orter med fler än 200 hjärtstartare.

Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och i dag överlever endast 400 personer. Med fler hjärtstartare till sjöss och längs Sveriges kuster kan fler överleva.

– Om något inträffar till sjöss är vi sjöräddare ofta först på plats. Med hjärtstartare på fler av våra båtar kan vi rädda ännu fler liv, säger Helge Skärlén, frivillig sjöräddare i Sjöräddningssällskapet.

En hjärtstartare räddar liv genom att sända elektriska chocker som får ett hjärta som stannat att börja slå igen. Vem som helst kan använda en hjärtstartare eftersom det inte krävs några förkunskaper.

Läs mer nedan:
– Alla räddningsbåtar som får hjärtstartare
– Fakta om plötsligt hjärtstopp
– Fakta om projektet

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift Plötsligt hjärtstopp
Länk: Läs mer om projektet på Hjärt-Lungfondens hemsida

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39

Helge Skärlén, Sjöräddningssällskapet, telefon 031-761 42 18, helge.skarlen@ssrs.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss utan statligt stöd. Vi är 1 800 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i alla väder, under årets alla dagar. Vi arbetar även med att förebygga olyckor till sjöss samt att sprida information och kunskap om sjösäkerhet. Sjöräddningssällskapet har insamlingskonton pg 90 05 00-0 och bg 900-5000. Följ oss på www.sjöräddning.se.

Alla räddningsbåtar som får hjärtstartare
Räddningsstation
Räddningsbåtarna som får hjärtstartare

Räddningsstation Bua
Rescue Odd Fellow
Rescue Thorsten Brunius

Räddningsstation Dalarö
Rescue Björn Christer
Rescue Paul Lederhausen
Rescue Ingarö

Räddningsstation Falkenberg
Rescue Signe Wallenius
Rescue Pernilla

Räddningsstation Fjällbacka
Rescue Sparbanken Tanum
Rescue Minlouis
Rescue Ivan Holmberg
Rescue SXK Västkustkretsen

Räddningsstation Gävle
Rescue Greta Dybeck
Rescue Thomas Stenberg

Räddningsstation Hjälmaren
Rescue Hjälmaren

Räddningsstation Hovås
Rescue Livbojen Göteborg

Räddningsstation Kronoberg
Rescue InfoTrader

Räddningsstation Lomma
Rescue Lomma
Rescue Lionsund

Räddningsstation Lönnångersfjärden
Rescue Folke Östman

Räddningsstation Möja
Rescue Oskar Falkman
Rescue Handelsbanken Liv
Rescue Kreab
Rescue Värmdö

Räddningsstation Mölle/Höganäs
Rescue Lars Lindfelt

Räddningsstation Mönsterås
Rescue Rolf Nilsson

Räddningsstation Ornö
Rescue Drottning Silvia

Räddningsstation Räfsnäs
Rescue Stenhammar
Rescue Mathilda Roslagens Sparbank

Räddningsstation Strömstad
Rescue Gustaf B. Thordén
Rescue Maximat

Räddningsstation Sundsvall
Rescue Sundsvall

Räddningsstation Västerås
Rescue J.Sigfrid Edström
Rescue Odd Fellow Mälaren
Rescue Strängnäs

Räddningsstation Örnsköldsvik
Rescue Nynäs

Fakta om plötsligt hjärtstopp

– Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I dag överlever bara 400 av dem.

– Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

– Insatser under de första minuterna är livsviktiga. Hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Fakta om projektet

– Till sjöss och längs Sveriges kuster är Sjöräddningssällskapet, inte ambulansen, oftast först på plats till nödställda.

– För att öka säkerheten ska cirka 200-250 hjärtstartare placeras ut längs Sveriges kuster. Sjöräddningssällskapets 66 räddningsstationer och 35 räddningsbåtar kommer att utrustas. Cirka 100-140 av hjärtstartarna ska placeras på lämpliga öar, vid större insjöar, i skärgårdar, hamnar, gästhamnar och andra sjönära platser över hela Sverige.

– 1 800 frivilliga sjöräddare och personer i närheten av de utplacerade hjärtstartarna kommer att utbildas.

– Projektet pågår under tre år och drivs av Hjärt-Lungfonden och Sjöräddningssällskapet med finansiering från PostkodLotteriet.

– Målet med projektet är att fördubbla överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp till sjöss och längs Sveriges kuster.

– Alla platser som utrustas med hjärtstartare märks med den internationella symbolen för hjärtstartare.