5 juli, 2011

Utökat samarbete mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten

Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin och Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson tecknade i dag ett avtal för ett utökat samarbete mellan myndigheterna. Undertecknandet gjordes ombord på Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton i samband med ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.


Försvarsmakten och Kustbevakningen har tillsammans tagit fram en handlingsplan för ett utökat samarbete myndigheterna emellan.

– I dag har vi tagit ytterligare ett steg i vårt samarbete med Försvarsmakten. Samverkan och samutnyttjande av resurser, som till exempel viss gemensam utbildning och övningsverksamhet, gynnar båda myndigheternas verksamheter som blir effektivare, säger generaldirektör Judith Melin på Kustbevakningen.

Under hösten påbörjas samarbeten kring certifiering och årsprov av dykeriverksamhet samt utveckling av kvaliteten i sjölägesinformation. Under kommande år görs en översyn av gemensam övningsverksamhet, larmrutiner, beredskap och resurser inom området räddningstjänst.

Mer information
Överenskommelsen, handlingsplan och bilder finns på www.kustbevakningen.se

Bilderna:
Nöjda generaldirektörer – Judith Melin, Kustbevakningen, och Ulf Bengtsson, Försvarsmakten, undertecknade en överenskommelse om utökad samverkan mellan de båda myndigheterna.

Vid seminariet, som föregick avtalstecknandet mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten, fylldes akterdäck ombord på KBV 002 Triton av intresserade åhörare.

Foto: Kustbevakningen.