5 juli, 2011

Stora skillnader i pris för kommunal båtplats

Avgifterna för kommunala båtplatser skiljer sig drastiskt från kommun till kommun, från några hundralappar till uppemot 5 000 kronor per säsong för en medelstor båt. Det visar en kartläggning som genomförts av Sweboat, båtbranschens riksförbund.

– Tillgång till en båtplats och kostnad för båtlivet är de två enskilt viktigaste faktorerna för alla som drömmer om ett liv på sjön. Där kan alla kommuner bidra till ökad livskvalitet för sina invånare, säger Mats Eriksson, vd Sweboat.

Sweboat har under våren fortsatt den granskning av förutsättningarna för båtliv i svenska kommu¬ner som inleddes förra året. Nu presenteras den del av undersökningen Årets Båtkommun 2011 som behandlar kostnaden för kommunala båtplatser. Resultatet visar på fortsatt mycket stora skillnader mellan svenska kommuner när det gäller avgifter i de kommunala anläggningarna.

Avgifterna för båtplatser varierar kraftigt mellan de kommuner som driver hamnar, från 100 kronor per bryggmeter till drygt 1 600 kronor per bryggmeter. Det innebär en säsongskostnad för båtplatsen på 300 kronor respektive 4 800 kronor, räknat på en medelstor båt som kräver en båtplats på tre meters bredd. Inte oväntat är avgifterna högst i båttäta kommuner som Stockholm, Malmö och Tanum i Bohuslän.

– Det går uppenbarligen att ha låga avgifter för kommunala båtplatser. Se på kommuner som Mariestad, Strömstad, Gotland och Karlskrona som ligger betydligt lägre. Det var också en bidragande faktor till deras topplaceringar i vår ranking Årets Båtkommun 2011, säger Mats Eriksson.

Samtliga Sveriges kommuner erbjöds att svara på enkäten Årets Båtkommun 2011. 106 kommuner (huvudsakligen kustkommuner och kommuner runt de stora sjöarna) valde att delta i undersökningen, varav 61 kommuner svarade att de driver hamnar.

I maj presenterade Sweboat den ranking som är resultatet av undersökningen i sin helhet. Mariestad utsågs till Årets Båtkommun och följdes närmast av Nynäshamn, Strömstad, Gotland och Karlskrona.

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund – har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin: Båttillverkarna, Marinmotorgruppen, Båttillbehörsgruppen, Marinhandlarna, Svenska Varvsföreningen, Finans- och Försäkringsgruppen samt Svenska Bryggleverantörers Förening. Sweboat verkar för att skapa gynnsamma förhållanden för båtbranschen och förståelse för branschens roll i samhället.

Info: www.sweboat.se