3 augusti, 2011

Fartyget Hamen töms på olja

Kustbevakningen har, tillsammans med Transportstyrelsens sjöfartsinspektion, undersökt fartyget Hamen och konstaterat att det finns olja i fartygets maskinrum. Oljan kommer att pumpas över till Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 050 under morgondagen.

Den 31 juli 2011 fick Kustbevakningen uppgifter från en privatperson om att det fanns cirka 30-40 kubikmeter olja i fartyget Hamen, som sedan ett par år ligger förtöjt i Idefjorden i Strömstads kommun. Kustbevakningen har idag, tillsammans med Transportstyrelsens sjöfartsinspektion, undersökt fartyget och konstaterat att det finns olja i fartygets maskinrum. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 28,5 kubikmeter olja. Denna mängd olja fanns inte där vid förra undersökningstillfället.

Ingen olja läcker i nuläget ut i vattnet, men Kustbevakningen bedömer att det finns en överhängande fara för att olja ska komma att läcka ut. Fartyget är i dåligt skick och riskerar att sjunka inom en snar framtid. Oljan som finns ombord kommer därför att pumpas över till Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 050 under morgondagen. Kostnaden för en operation av det här slaget debiteras ägaren till fartyget.

Fartyget Hamen har norska ägare och var tänkt att restaureras för att bli ett museifartyg. Dessa planer har dock gått om intet och ägarna försöker nu istället hitta lösningar för att skrota fartyget. Under en period i vintras sjönk fartyget och ställde sig på botten vid förtöjningsplatsen men det bärgades igen av ägarna.

Kustbevakningen har tidigare avlägsnat olja från olika platser i fartyget för att förhindra att olja på något sätt ska komma ut i havet. Eftersom det inte skulle bli fråga om något större oljeläckage om fartyget sjönk har myndigheten, med det lagstöd som finns, inte kunnat göra mer. Även Transportstyrelsen har undersökt fartyget och bedömt att man inte kan gå vidare med den lagstiftning som finns.

Foto: Kustbevakningen.