5 augusti, 2011

Lägsta antalet drunkade i juli någonsin

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 14 personer omkom, varav 2 barn (0-18 år), genom drunkning under juli i år jämfört med 25 personer under juli 2010. Detta är det lägsta antalet registrerade drunkningsolyckor under juli månad någonsin i Sverige.

Totalt har 54 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 52 under samma period under 2010.

2011 Juli 2010
4 fritidsbåt 3
9 bad 19
1 övriga 3
14 totalt 25

Under sommarmånaderna juni och juli 2011 har 27 personer omkommit genom drunkning. Det är 11 färre än samma period 2010 då 38 människor omkom. Totalt har tio färre personer drunknat i samband med badolyckor under juli i år jämfört med förra året. En förhoppning är att fler tänkt på att simkunskap är en ”färskvara” och kan försämras med stigande ålder och utebliven träning.

Av de totalt 54 drunkningsolyckorna under året har nära hälften, 24 stycken, inträffat i samband med fritidsbåtar. Detta kan jämföras med det totala antalet drunknade under hela 2010 i samband med fritidsbåtolyckor som var 29.