23 augusti, 2011

Till sjöss med Taxi Stockholm

Med Venedig som förebild ökar nu Taxi Stockholm sitt utbud ytterligare genom att, på försök, starta en helt ny båttaxitjänst. Båtarna, med hemmahamn i centrala Stockholm, ska vara en del av den övriga kollektivtrafiken och transportera kunderna till olika platser i staden och den omgivande skärgården.

Under hösten är det möjligt att transportera sig tillsammans med Taxi Stockholm också till sjöss. Tack vare ett samarbete med sjötransportföretagen Gustafs Taxibåtar & Charter och AweCon Båttjänst startas en helt ny båttaxiverksamhet på vattnet kring Stockholm. Detta för att öka tillgänglighet och service gentemot kunderna.

– Vi arbetar intensivt med att fördubbla det kollektiva resandet och vi tror att det finns en oerhörd potential i att nyttja Stockholm som sjöstad. Vi är ju ändå Nordens Venedig så en svensk version av deras båttrafik är naturligtvis en föregångare. Även om starten sker i liten omfattning är det med den fasta övertygelsen att under de kommande åren göra sjötrafiken till ett lika självklart resealternativ som biltransport, säger Taxi Stockholms miljö- och affärsutvecklingschef Gunnar Welander.

Initiativet att starta båttaxiverksamhet har tagits tillsammans med Gustafs Taxibåtar & Charter och AweCon Båttjänst. Båda är pålitliga och servicemedvetna partners som har god vana av kollektivtrafiken i Stockholm.

– Det känns mycket inspirerande att få vara en del av detta. I takt med att Stockholm växer behöver fler invånare olika sätt att transportera sig. Genom att ta tillvara på närheten till vattnet kan vi förhoppningsvis bidra till att forma framtidens kollektivtrafik, säger Gustaf Carlsén på Gustafs Taxibåtar & Charter.

Taxibåtarna finns belägna på Strandvägen i centrala Stockholm och beställs via Taxi Stockholms bokningsväxel: 08-15 00 00.

Info: www.taxistockholm.se