23 augusti, 2011

Generaldirektör för ny havsmyndighet

Regeringen har förordnat Björn Risinger till generaldirektör för den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV från 1 juli. Invigning av myndigheten, som har sitt huvudkontor i Göteborg, hölls 29 juni.

– Havsmiljön är ett prioriterat område för regeringen. Den nya myndigheten kommer att ha ett samlat ansvar för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Sveriges arbete för renare hav och vatten kommer därmed att stärkas, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

– Björn Risinger har utrett och förberett myndighetens arbete och det är mycket positivt att hans långa och breda erfarenhet av miljö- och naturresursarbete samt av offentlig förvaltning nu kommer till användning när han ska leda den nya myndigheten, säger Andreas Carlgren.

Björn Risinger var fram till 1 september 2010 Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län och har tidigare under åtta år varit direktör och chef för Naturvårdsverkets naturresursavdelning. Under perioden 1995-1999 var han Miljövårdsdirektör och senare Miljö- och planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Bildtext:
Den 29 juni invigdes Havs- och vattenmyndigheten av miljöminister Andreas Carlgren och myndighetens generaldirektör Björn Risinger på Ostindiefararen Götheborg. Foto: Maja Kristin Nylander/HaV.