23 augusti, 2011

Trafikverket beställer ny Visingsöfärja

Jönköpings kommun och Trafikverkets färjerederi är överens om ett samarbete kring trafikeringen av färjeleden Gränna–Visingsö. Nu utvecklar Färjerederiet trafiken genom att beställa en helt ny passagerar- och bilfärja.

Färjerederiet kommer att ansvara för driften av verksamheten på leden, och avtalet om trafikeringen på Visingsöleden gäller från och med att den nya färjan levereras.

Den nya färjan tar 34 bilar och totalt 397 passagerare, på tre däck. Fartyget blir knappt 60 meter långt och har en maxhastighet på 13 knop.

– Anbudstiden löper ut i november och byggtiden efter order är uppemot två år, säger Alf Nilsson, teknisk chef i Färjerederiet.

Visingsöleden ska trafikeras med en timmes intervall under vintertid och med 40 minuter sommartid. När Färjerederiet tar över driften av verksamheten tar man över arbetsgivaransvaret för dem som idag arbetar på leden. Trafiken finansieras dels med biljettintäkter och dels med stöd av statsbidrag via Trafikverket.

Parallellt med bygget av den nya färjan kommer nybyggnation av färjelägen att genomföras.

Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi. Årligen genomförs 21 miljoner personresor och 11 miljoner fordonstransporter på vägfärjor. Färjeleden Gränna–Visingsö blir Färjerederiets fyrtionde färjeled.