26 augusti, 2011

Premiär för Consellors Marinsystem på Öppna Varv

Idag släpper Consellor sitt nya administrativa system för fritidsbåtshamnar anpassat för både den mobila och stationära användaren. Consellor Marinsystem hanterar all administration som ingår i en traditionell fritidsbåthamn, från kölista till upp och nertagning av hamnens båtar och har ingen begränsning i antalet båtplatser.

Grafiken är speciellt anpassat för 10 tums surfplattor med 3G funktion men kan även användas med full funktionalitet på lite mindre enheter som smartphones och naturligvis från både stationära och bärbara datorer med internetuppkoppling.

Orust Marinas önskemål om att kunna arbeta med systemet från exempelvis bryggor, båtar och truckar var en spännande utmaning för oss att komma i mål med.

– Systemet kommer att innebära väsentliga kostnadsbesparingar för Orust Marina. Utan att överdriva kan man säga att även båtlivet kommer att genomgå stora förändringar och förbättringar genom ny IT-teknik säger, Olof Kärnsund ordf i Orust Marina AB.

Consellor utvecklar verksamhetsanpassade IT-lösningar för handels-, tjänste- och industrisektorn. De verksamhetsanpassade lösningar vänder sig till både den mobila och stationära användaren.Consellor lägger stor vikt vid användarvänliga lösningar med enkel åtkomst.Man har under fem decennier stöttat kunder med kvalificerade verktyg för ökad konkurrenskraft, lönsam tillväxt och effektiviseringar. Consellors kunder finns i hela Norden inom både offentlig och privat verksamhet.

Orust Marina har verksamhet på Norra Orust och driver där en marina samt havsnära boende som är under uppförande.

Info: www.orustmarina.se