20 oktober, 2011

WWF protesterar mot utfiskningen av Östersjölaxen

Östersjölaxen är i kris och både Sveriges landsbygds- och fiskeminister Eskil Erlandsson och Finlands skogs- och jordbruksminister Jari Koskinen måste agera om den vilda laxen ska finnas kvar i framtiden. Det uppmanar svenska och finska WWF i ett gemensamt krav inför EUs fiskerådsmöte i Luxemburg 20-21 oktober.

WWF är kritisk till att varken Sverige eller Finland tänker följa rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet om kraftigt minskade kvoter.

– Ska den vilda laxen finnas kvar i Östersjön måste Östersjöländerna ta ansvar och följa den vetenskapliga rådgivningen som föreslår kraftig minskning av fisket. Läget för laxen är nu akut eftersom länderna i flera år har blundat för varningarna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF Sverige.

EU-kommissionen har förstått det allvarliga läget. Den rekommenderar medlemsländerna att följa internationella havsforskningsrådet (ICES) råd att minska kvoterna för den hotade laxen med 79 procent i Östersjön och med 29 procent för laxen i Finska viken jämfört med 2011. Men svenska och finska regeringen har redan nu gjort klart att de varken kommer följa ICES eller EU-kommissionens råd.

– Vi uppmanar svenska fiskeministern Eskil Erlandsson och finska skogs- och jordbruksministern Jari Koskinen att följa den vetenskapliga rådgivningen för laxen på rådsmötet. Det är avgörande för att den vilda laxen ska återhämta sig och ett lagligt fiske ska kunna finnas i framtiden. De måste också agera för att det illegala laxfisket och bifångsterna av lax stoppas i Östersjön under 2012, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare på WWF i Finland och Håkan Wirtén i ett gemensamt uttalande.

Orsakerna till det kritiska läget för Östersjölaxen är oklara. Enligt ICES är överlevnaden av unglax bara 10-15 procent i Östersjön. Många lokala bestånd av lax och öring har utrotats, bland annat på grund av kraftverksdammar som hindrat fisken från att vandra och leka i älvarna. Det illegala fisket är omfattande och betydande mängder lax fångas även som bifångster i andra fisken. Konkreta åtgärder behövs nu på flera plan.

– WWF ser allvarligt på ländernas brist på åtgärder i angränsande älvar för att stärka de vilda laxbestånden. För att öka laxens fortplantning är det viktigt att restaurera vattendrag och öppna upp fria vandringsvägar förbi kraftverksdammar i älvarna, säger Jenny Fors, fiskepolicyansvarig på WWF.