18 oktober, 2011

Skärgårdsstiftelsen satsar på barn och ungdom

Skärgårdsstiftelsen gör nu satsningar på flera fronter för att locka ut barn och ungdomar i skärgården. Men också för att ta reda på vad de barn och ungdomar som redan bor där vill förändra för att ha kvar sitt intresse för skärgården i framtiden. Under några intensiva dagar i slutet av september mobiliserades hela Skärgårdsstiftelsens personal, både på fältet och inne på kansliet för att bland annat iordningställa en äventyrstig för barn på Finnhamn.

Ett verkligt roligt och kreativt arbete som redan rönt stor uppskattning bland besökarna.

– Det var verkligen roligt att ha alla här och arbeta tillsammans med ett så meningsfullt projekt, säger Ulla Andersson, som driver Finnhamns krog, vandrarhem och stugby. –För oss härute är det viktigt att barnen vågar sig ut i naturen, utanför de färdiga lekplatserna. Då är det här ett första steg och barnen tycker verkligen att det är roligt!

Invigning till höstlovet
En ordentlig invigning av äventyrsstigen är planerad till starten på höstlovet lördagen den 29 oktober kl 12.30. Under höstlovet bor alla barn gratis på vandrarhemmet. På Skärgårdsstiftelsens hemsida finns mer information.

I dagarna blev det också troligt att Skärgårdsstiftelsen har fått EU-medel för ungdomsprojektet Young People´s Voices in the Archipelago. Där kommer stiftelsen att arbeta med uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar på öarna samt olika seminarier och konferenser. Avslutningsvis kommer ungdomarna själva att lämna fram en rapport till berörda politiker och makthavare med förslag till hur livet i skärgården kan bli bättre för de yngsta skärgårdsborna.

– För Skärgårdsstiftelsen är satsningen på barn och ungdomar viktig ur många aspekter. Barn måste kunna vara med och påverka sin omgivning och det är viktigt att öka besöksintresset hos denna målgrupp. Vi vill även i framtiden ha människor som värnar om skärgården. Skärgårdsstiftelsen behöver också få in barn och ungdomar som vänner eftersom vårt fokus ligger på att både bevara skärgården, men även att utveckla den för framtidens besökare, säger Skärgårdsstiftelsens vd, Lena Nyberg.