20 oktober, 2011

EU väljer Stockholms Hamnar

EU-kommissionen har föreslagit att Stockholms Hamnar ska bli en speciellt utvald hamn i det europeiska TEN-nätverket, en så kallad CORE-hamn. Det skulle innebära att Stockholms Hamnar blir en av ett fåtal hamnar i Europa med en särskilt prioriterad ställning i det europeiska transportflödet.

TEN (TransEuropeiskaNät) är ett nätverk inom transport-, kommunikations- och energisektorerna. TEN-klassningen ska underlätta kommunikationerna mellan yttre och centrala delar i EU. Här ingår Stockholms Hamnar sedan länge. Nu har EU-kommissionen tagit ytterligare ett steg i förverkligandet av så kallade transportkorridorer och föreslagit ett antal CORE-hamnar för att koncentrera medel och insatser för att bygga morgondagens infrastruktur.

– Genom Stockholms Hamnar passerar varje år över 12 miljoner passagerare och nio miljoner ton gods, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar. Vi fungerar som en bro till Finland, Baltikum och sedan i mars även Ryssland. Att ingå i EUs TEN-nätverk och att vi nu även fått CORE-status, innebär att vi kan söka medel och få stöd från EU för att genomföra de planer vi har för att möta framtidens krav på effektiva och miljöanpassade transporter.

Näringsdepartementet har framgångsrikt deltagit i EUs arbete. Stockholm är en av fem hamnar i Sverige och en av ett åttiotal hamnar i Europa som nu är föreslagna som CORE-hamnar.

– När kommissionen väljer att peka ut ett antal europeiska hamnar som särskilt prioriterade, är det imponerande att Sverige lyckats få med så många som fem hamnar, säger Mikael Castanius, Sveriges Hamnar. I jämförelse med andra nordeuropeiska länder har vi lyckats mycket bra. Det är bra för hamnarna och för Sverige.