20 oktober, 2011

Miljön vinnare när linfärja kopplas in på Hemsöleden

Den nybyggda linfärjan har levererats till Hemsöleden, norr om Härnösand. För närvarande pågår intrimning av fartyget och under november månad sätts hon in på ordinarie tidtabell. Att den frigående färjan ersätts av en lindragen ger markanta miljövinster. Trafikeringen på leden påverkas inte av intrimningsarbetet.

Hemsö ligger fem minuters båtresa från fastlandet och har 130 bofasta och många fritidsboende. Vägfärjorna kör varje dag 260 fordon över sundet mellan Strinningen på fastlandet och Sanna på Hemsö. Förbindelsen ingår i det allmänna vägnätet och är därmed kostnadsfri.

Skiftet från frigående till lindragen färja på leden är ett steg mot att aktivt miljöanpassa statens trafik med vägfärjor. Lindragna färjor drar mindre än hälften så mycket bränsle jämfört med propellerdrivna. Det betyder att både utsläpp och kostnader för driften minskar.

Under 2011 har Färjerederiet byggt ett nytt färjeläge vid sidan av de gamla, med nya på- och avfarter, inför inkopplingen av lindriften. De gamla färjelägena blir kvar för att kunna användas vid behov av ersättningstrafik.

Reguljär båttrafik på norrlandskusten ställer krav på fartyg och material, i synnerhet vintertid. Därför väljer Färjerederiet att hålla den frigående vägfärjan i beredskap för att kunna rycka in om förhållandena så kräver. Man kommer under vintern att testa olika metoder för att hålla leden öppen för trafik vintertid.

Fakta om Färjerederiet
Trafikverket driver 39 färjeleder i Sverige och förfogar över runt 70 fartyg. I Västernorrland finns en statlig färjeled. Som en del i Färjerederiets miljöprofil vill man öka andelen lindragna färjor i Sverige.

Info: www.trafikverket.se/farja