28 oktober, 2011

Sjöfartsverket och Chalmers skapar centrum för sjöfartssimulatorer

Sjöfartsverket har beslutat att den fartygssimulator som hittills har varit lokaliserad till Arkö kursgård på ostkusten ska flyttas till Chalmers Campus på Lindholmen. Det innebär ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Chalmers som ger många nya möjligheter för utbildning och forskning med tillgång till flera simulatorer som kan utnyttjas tillsammans eller var för sig.

– Det här betyder bland annat att vi får bättre möjligheter att öva samspel mellan fartyg och landorganisationer, både under normala förhållanden och i kritiska situationer, säger Mikael Hägg, avdelningschef vid institutionen för Sjöfart och marin teknik vid Chalmers.

– För vår del kommer det att innebära stora fördelar för forskning och utveckling samtidigt som vår egen personal givetvis även i fortsättningen ska kunna dra nytta av den mjukvara som är anpassad för Sjöfartsverkets behov, säger Fredrik Karlsson, nautisk expert på Sjöfartsverket i Göteborg.