Startskott för samarbete mot skräp i Östersjön

Nedskräpning av våra hav är ett allvarligt miljöproblem. Nu går startskottet för ett samarbete mellan fyra länder i centrala Östersjön, som syftar till att sätta fokus på nedskräpningen av Östersjön och dess kuster och samtidigt skapa förutsättningar för att ta reda på fakta på ett enhetligt sätt. I dag hålls projektets första konferens: ”Is the sea your garbage bin?” i Åbo, Finland. Huvudtalare är journalist Folke Rydén.

Nedskräpning av våra hav är en fråga som allt oftare diskuteras i internationella sammanhang. Skräpet har många negativa effekter – både vad gäller miljöpåverkan och ur ett ekonomiskt perspektiv. Idag kommer projektet MARLIN – Baltic Marine Litter att presenteras på en konferens i Åbo. På konferensen är journalist Folke Rydén huvudtalare, med programpunkten ”How to save the world, lets start with the Baltic Sea”.

– Skräpet i havet och på kusterna är ett stort problem idag. Genom vårt projekt i Östersjön kommer vi nu att ta reda på hur mycket skräp det är och vart det kommer ifrån, för att lättare kunna åtgärda problemet, säger Lars Alm, projektledare för MARLIN på Håll Sverige Rent.

Marin nedskräpning är en internationell fråga som kräver en harmoniserad mät- och analysmetod. Idag saknas jämförbara data kring marin nedskräpning. Sverige, Finland, Lettland och Estland ska tillsammans driva projektet MARLIN – Baltic Marine Litter.

Genom samarbetet ska en gemensam internationell metod att mäta och analysera nedskräpningen längs kuster användas, en metod som UNEP (United Nations Environment Program) tagit fram.

Förutom att handgripligen mäta och kategorisera skräp utmed kusterna kommer projektet även att producera informationsmaterial, anordna tävlingar och andra aktiviteter för att uppmärksamma allmänheten.

Projektets partners är, förutom Stiftelsen Håll Sverige Rent, FEE Latvia, Keep Estonian Sea Tidy och Keep the Archipelago Tidy från Finland. Projektet kommer att pågå fram till december 2013 och är delvis finansierat av Central Baltic Interreg programme.

Bilden är från Utklippan 2011.