11 juni, 2013

Mycket kostsamt att skrota övergivna båtar

Det är betydligt dyrare att ta hand om övergivna skrotbåtar än vad som framkommit tidigare. Samtidigt är det mycket svårt att identifiera ägaren till övergivna båtar. Det visar projektet ”Svenska skrotbåtar” som Håll Sverige Rent nyligen slutfört.

I Sverige finns över 100 000 fritidsbåtar som är över 40 år gamla, och många av dessa närmar sig bäst-före-datum. Idag saknas ett nationellt system för omhändertagande och återvinning av skrotbåtar, vilket gör att det är svårt för en båtägare att skrota sin gamla båt.

Det innebär stor risk att många skrotbåtar hamnar i naturen och skräpar ned inom en snar framtid, vilket kan bli en dyr historia för skattebetalarna. Det är nämligen mycket kostsamt att skrota en båt som hamnat i naturen, och närmast omöjligt att identifiera ägaren.

– Skrotbåtar är ett växande problem som kräver åtgärder idag, säger Anna Linusson, vd på Håll Sverige Rent. Det behövs ett nationellt system för båtskrotning så att det blir enklare att göra rätt. Det behövs även ett system som gör det möjligt att identifiera ägare till båtar som dumpats, så att ägarna kan ställas till svars.

I Håll Sverige Rents projekt ”Svenska skrotbåtar” kartlades och inventerades uttjänta fritidsbåtar i Stockholms län. I projektet skrotades fem övergivna båtar.

Medelvärdet för kostnaden för skrotningen var nästan 40 000 kronor, varav bärgnings- och transportkostnaden utgjorde den allra största delen. Själva skrotningen utgjorde i flera fall bara 10 procent av kostnaden. Den sammantagna kostnaden är betydligt högre än vad som framkommit tidigare, en nota som hamnar hos kommunen om inte ägaren kan identifieras.

– Rapporten visar att det är bärgning och transport som kostar. Vi tror att en informationskampanj i kombination med ett system för omhändertagande av skrotbåtar som bekostas av båtbranschen, som ett slags producentansvar, skulle spara mycket pengar för skattebetalarna, säger Anna Linusson.

En ytterligare komplikation när det gäller svårigheten att identifiera ägaren till skrotbåten är att en kommun eller en fastighetsägare enligt dagens regelverk inte har rätt att flytta någon annans båt utan tillstånd från båtägaren. Det här bidrar också till att risken att skrotbåtar blir liggande ute i naturen.

Läs mer i rapporten ”Svenska skrotbåtar – en pilotstudie i Stockholms län” (finns att ladda ner på www.hsr.se)

Kommentarer

Timo 15:10:22 2013-06-12

Hejsan jag önskar få veta vart det finns övergivna båtar då jag gärna kommer ock hämtar de flesta jag är en stor båt fantast mvh timo

Timo 15:11:12 2013-06-12

Jag har nr 0720333785mvh