12 juli, 2013

Volvo Penta förnyar IPS – mer kraft och mindre emissioner

Volvo Pentas världsledande drivsystem IPS uppdateras nu med en ny generation av den beprövade D11-motorn. Två nya drivpaket levereras med effektnivåer upp till motsvarande 950 hk, kraftigare vridmoment, förbättrad körbarhet samt betydligt lägre ljudnivåer och emissioner. Resultatet är ett mycket bränsleeffektivt kraftpaket skräddarsytt för båtar i storleksordningen 40 till 60 fot.

Pressmeddelande:

Med styrbara drivenheter och dubbla framåtriktade propellrar ger IPS-systemet cirka 30 procent lägre bränsleförbrukning och 20 procent högre toppfart jämfört med traditionella axelinstallationer.

Dagens IPS-program med D11-motorn utökas från befintliga 600 och 700 hk, till att nu erbjudas i 625 och 725 hk och med uppgraderad grundkonstruktion. Resultatet är två nya och driftsäkra drivpaket – IPS800 och IPS950 – båda med Volvo Pentas klassiska kännetecken: unikt högt vridmoment.

”Den mekaniska kompressorn höjer laddtrycket direkt från låga varvtal och skapar nu ett ännu kraftfullare lågfartsmoment. Tillsammans med de dubbla framåtriktade och motroterande propellrarna får man ett oerhört bra grepp i vattnet. Drivpaketen svarar snabbare på kommandon och tillsammans med joystickstyrningen är resultatet en väsentligt förbättrad manövrerbarhet i hamnmiljö”, säger Thomas Lantz, Chief Product Manager på Volvo Penta.

Med hjälp av den senaste dieselteknologin som Volvokoncernen har att erbjuda så vässar Volvo Penta nu D11-generation med ytterligare tekniska uppgraderingar.

”Det innebär exempelvis att vi även förbättrar vår twin-entry-turbo där varje avgaspuls nu utnyttjas maximalt till att ge laddtryck vid höga varvtal. Detta ger en ökad toppfart och bättre acceleration”, fortsätter Thomas Lantz.
IPS800 och IPS950 är två perfekt matchade drivpaket och blir det naturliga valet för flybridgebåtar och sports cruisers på cirka 40 till 60 fot.

”De nya IPS-modellerna baserade på D11:an ger oerhörd kraft och styrka över hela varvtalsregistret, och man blir förvånad över hur lättmanövrerade dessa båtar blir. Körbarheten är suverän vid både höga och låga farter och körglädjen är total”, säger Thomas Lantz.

Förbättrad komfort
Med de nya IPS-modellerna har även ombordkomforten förbättrats avsevärt.

”Tack vare en ny och effektivare ljuddämpare, ny turbo samt ett luftfilter med förbättrad isolering har ljudnivåerna reduceras med 2 dB, vilket är en klart märkbar skillnad.

Samtidigt bidrar den robusta motorkonstruktionen till att minimera vibrationerna ombord”, säger Thomas Lantz.

Lägre emissioner
Emissionsnivåerna för Volvo Penta IPS är redan cirka 30 procent lägre jämfört med traditionella axelinstallationer och med IPS800 och IPS950 uppnås ytterligare förbättringar.

”Med avancerad teknik lyckas vi få ett optimerat tryckförhållande av luft och bränsle, vilket ger mycket effektiv förbränning. Och med ökad laddluftkylning får vi sammantaget ut mer motoreffekt”, säger Thomas Lantz.

Tack vare den effektiva förbränningen uppfyller de nya IPS-modellerna världens strängaste miljölagstiftning, US EPA Tier 3, som träder i kraft 2014. Partikelutsläppen är då 40 procent lägre jämfört med dagens nivåer.
Uppgraderad grundkonstruktion

IPS800 och IPS950 kommer med råge kunna leva upp till kundernas förväntningar på de egenskaper som kännetecknar Volvo Penta när det gäller säkerhet, pålitlighet och livslängd.

”Vi har bland annat utvecklat ett starkt och robust motorblock samt ett nytt topplock med förbättrad kylning, vilket ger motorn en jämnare arbetstemperatur. Resultatet är en mycket driftsäker motor med lång livslängd”, säger Thomas Lantz.

Integrerade med den senaste EVC
Motorerna använder den senaste generationen av Volvo Pentas elektroniska plattform EVC (Electronic Vessel Control). Den senaste generationen EVC möjliggör ett ytterligare antal funktioner för ökad säkerhet och kontroll samt förbättrad funktionalitet.

Skräddarsydda installationer
Volvo Penta IPS är ett unikt och flexibelt system och finns tillgängligt från dubbla, tredubbla och fyrdubbla installationer. Det breda IPS-programmet med flera olika drivpaket gör att båtägaren och båtbyggaren kan hitta det optimala drivsystemet för olika båttyper, från 35 till 100 fot.

Enkel installation och service
Den nya D11-serien som de nya IPS-modellerna bygger på har samma installationsmått som tidigare, vilket är fördelaktigt för båtbyggaren. Alla bränsle- och oljefilter, oljesticka samt oljepåfyllning sitter samlade på motorns bakkant där de är lätt åtkomliga för service.

IPS-installationen levereras i ett komplett paket från Volvo Penta, och jämfört med en installation med axlar har installationstiden reducerats med mer än 50 procent.

Tekniska data
IPS950*
Vevaxeleffekt: 725 hk (533 kW) vid 2500 varv/min
Max vridmoment: 2440 Nm vid 1300-1900 varv/min
Konfiguration: Rak 6-cylindrig diesel med elektroniskt styrda enhetsinjektorer, twin-entry-turbo, mekanisk kompressor och laddluftkylare.
Cylindervolym: 10,84 liter
Emissioner: EU RCD samt US EPA Tier 3.

IPS800*
Vevaxeleffekt: 625 hk (460 kW) vid 2400 varv/min
Max vridmoment: 2200 Nm vid 1100-1900 varv/min
Konfiguration: Rak 6-cylindrig diesel med elektroniskt styrda enhetsinjektorer, twin-entry-turbo, mekanisk kompressor och laddluftkylare.
Cylindervolym: 10,84 liter
Emissioner: EU RCD samt US EPA Tier 3.
*IPS-beteckningen motsvarar den vevaxeleffekt (hk) som krävs från en motsvarande installation med axel.

Fakta
Tier 3 – bakgrund: Tier 3 har sin grund i USAs Clean Air Act som författats av Environmental Protection Agency 1990. I denna slog man fast en flerstegsplan med ett antal ”tiers” – deadlines för motortillverkare. Snart antog EU en liknande flerstegsplan. För att godkännas enligt Tier 3-kraven måste halterna av partikelutsläpp sänkas med 40 % och utsläppen av kväveoxider måste ner med
20 % jämfört med tidigare (Tier 2) vilket innebär utsläppstak på 5,8 g/kwh och NOx. Utsläppskraven förknippade med de olika stegen är en garanti för att arbetet mot en renare luft och miljö ständigt fortsätter.