2 augusti, 2013

Vanligast att bränna axlarna i solen

Axlarna är den delen av kroppen där vi oftast bränner oss. Sex av tio personer säger att de oftast bränner sig just på axlarna. Näst vanligast är ansiktet följt av ryggen och armarna. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens webbundersökning om solvanor bland 2 100 personer.

Var tionde person uppger även att de alltid eller ofta bränner sig i solen.

– Det är viktigt att undvika att bränna sig eftersom du riskerar att få hudskador som på sikt kan utvecklas till hudcancer, säger Roshan Tofighi, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Framför allt bör barn och ungdomar undvika att bränna sig eftersom det finns en stark koppling mellan att ofta bränna sig i yngre år och att drabbas av malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer.

Enligt myndighetens webbundersökning verkar yngre bränna sig oftare än äldre. Drygt 15 procent i åldern 18-34 år uppger att de alltid eller ofta bränner sig i solen. Motsvarande siffran i åldern 50-65 år är drygt fem procent och för hela landet tio procent.

– Ett bra sätt att skydda sig mot solen är att använda kläder och att vara i skuggan mitt på dagen när solen är som starkast, säger Roshan Tofighi.

Bland både kvinnor och män är axlarna den del av kroppen där vi bränner oss mest. Kvinnor verkar dock bränna axlarna lite oftare än männen – 70 procent av kvinnorna, jämfört med 52 procent av männen. Däremot bränner männen hjässan oftare – 18 procent, jämfört med fyra procent av kvinnorna.

Undersökningen visar att vi verkar ha blivit bättre på att skydda oss mot solen idag, jämfört med för fem år sedan. Fyra av tio (39 procent) säger att de använder solskyddskräm i större utsträckning. Nästa lika många, 36 procent, uppger att de väljer att vara i skuggan när solen är som starkast.

– Det är bra att allt fler skyddar sig mot solen när den är som starkast. Däremot är det viktigt att komma ihåg att solskyddskräm ska användas som komplement till andra solskydd eftersom det är lätt att tro att man kan vara längre i solen än vad man faktiskt kan utan att bränna sig, säger Roshan Tofighi.

Här är det vanligast att vi bränner oss
1. Axlarna (61)
2. Ansiktet (28)
3. Ryggen (24)
4. Armarna (21)
5. Näsan (18)
(Andel i procent. Möjligt att ange 1-3 svarsalternativ)

Ökad användning av solskydd nu, jämfört med för fem år sedan
1. Solskyddskräm (39)
2. Skugga när solen är som starkast (36)
3. Kläder (27)
4. Inomhus när solen är som starkast (22)
(Andel i procent som uppger en ökad eller kraftigt ökad användning)

Undersökningen är genomförd som en webbundersökning av Intellecta/Userneeds på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Totalt har 2 100 personer tillfrågats. Respondenterna är 18-65 år. Undersökningsperioden var 31 maj-14 juni 2013.
Myndighetens solråd
• Undvik solen mitt på dagen (kl. 11.00–15.00) när solen är som starkast
• Använd kläder, solhatt och solglasögon som solskydd
• Använd solskyddskräm som komplement där kläder inte skyddar