20 augusti, 2013

Malmö stads miljöpris till Malmö Sportdykarklubb

Miljöpriset på 20 000 kronor går till Malmö Sportdykarklubb för klubbens och medlemmarnas engagemang för att bevara den marina miljön. Priset delades ut som avslutning på Föreningarnas dag på Malmöfestivalen igår, söndagen den 18 augusti.

Föreningspriset, med en prissumma på 20 000 kronor, är till för att uppmuntra “insatser som bidrar till att minska miljöpåverkan och främja livskvalitet för malmöborna och därmed bidra till en hållbar stad.” Miljönämndens ordförande Milan Obradovic´ (S) var på plats på Gatuscenen på Gustav Adolfs torg för att ge klubbens representant Patrik Falk priset i form av diplom och check.

– Vi är väldigt glada och stolta. Vi tackar så mycket för det fina priset! När man en gång har sett den fantastiska värld som finns under ytan så är det svårt att inte engagera sig och försöka bevara våra hav för nästa generation, säger Patrik Falk.

Malmö Sportdykarklubb startade 1969 och har idag över 200 medlemmar. Klubben och medlemmarna månar om naturen och den marina miljön, och deltar i flera projekt, till exempel rensning av kajer och vattendrag. Klubben dokumenterar och informerar om vårt marina arv och samarbetar med både privata och offentliga aktörer för att medvetandegöra människor om havets betydelse och risker som det är utsatt för.

Motivering till priset

Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad går till Malmö Sportdykarklubb för klubbens och medlemmarnas engagemang för att bevara den marina miljön. Medlemmarna deltar i olika evenemang där Malmöbor görs medvetna om havets betydelse och värde för människan, som till exempel det internationella evenemanget Havets dag. De gör också insatser för att rensa, bevara, undersöka och dokumentera Malmös kust och vattendrag. På Malmö stads resa mot en hållbar stad prioriteras strävan efter att vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvalitéer. Malmös Sportdykarklubbs engagemang i att bevara Malmös kustmiljö bidrar till att denna strävan blir verklighet.

Miljöpriset – till förening och företag

Malmö stads lilla och stora miljöpris har omarbetats under året och delats upp i två priser; ett föreningspris och ett näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling. Näringslivspriset delas ut på Malmö Näringslivsgala den 24 februari 2014.