12 september, 2013

Avregistreringsintyg från Small Ships Register godkänns inte

Part III UK Ship Register (Small Ships Register) i Storbritannien motsvarar inte de krav som svensk lagstiftning ställer för att skepp ska kunna registreras i det svenska inskrivningsregistret för fartyg. Det har visat sig att det inte görs någon äganderättsutredning inför registrering i Small Ships Register. Avregistreringsintyg från registret godtas därför inte som bevis på äganderätt eller på att skeppet inte är registrerat.

För att ett skepp ska kunna registreras i det svenska fartygsregistret får det inte samtidigt vara registrerat utomlands. Har skeppet varit registrerat tidigare ska därför den som ansöker om registrering lämna in ett avregistreringsintyg från skeppets tidigare hemland. Syftet med avregistreringsintyget är att säkerställa att skeppet inte är registrerat i något annat lands register samt att överlåtaren av skeppet verkligen äger det.

Small Ships Register
Transportstyrelsens efterforskningar har visat att ingen egentlig utredning av vem som äger skeppet görs inför registrering i Small Ships Register. Sökande behöver inte heller visa att skeppet inte är registrerat i något annat register. Även om ett avregistreringsintyg från Small Ships Register lämnas kan därför skeppet likväl vara registrerat i något annat land. Förutsättningarna för registrering i det svenska fartygsregistret är därmed inte uppfyllda.

Transportstyrelsens beslut att inte godta avregistreringsintyg från Small Ships Register gäller samtliga skepp som anmälts för registrering i det svenska fartygsregistret efter den 10 september 2013.