23 september, 2013

Centern vill se över skatte- och avdragsregler

På Centerstämman i Karlstad beslutades att en översyn över skatte- och avdragsregler ska göras för att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för företagare inom kultursektorn.

– Det är mycket klokt av Centerpartiet. Våra medlemsorganisationer här länge levt under oket av orättvisa skatteregler. Det är därför mycket välkommet att ett av regeringspartierna tar ett sådant initiativ, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Medlemsförbunden inom Riksidrottsförbundet åtnjuter ett undantag i Socialavgiftslagen och behöver inte betala sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp (ca 22 000 kronor per år) för sina domare och andra ledare. Medlemsförbunden inom Svenskt Friluftsliv har tyvärr inte rätt till samma undantag. Istället betalar de socialavgifter redan om ersättningarna överstiger 999 kronor per år.

– Det sker alltså en skattemässig diskriminering av våra förbund. Det är både logiskt och rimligt att även våra förbund och dess nästan två miljoner medlemmar ska ha rätt till nedsatta sociala avgifter. Det skulle ge oss en rimlig chans att frigöra resurser till aktiviteter åt medlemmarna runt om i landet. Inte minst för de 300 000 barnen och ungdomarna i våra organisationer, avslutar Ulf Silvander.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har cirka två miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Info: www.svensktfriluftsliv.se