23 september, 2013

Kalmar slott får sin nya årsring

Statens fastighetsverk (SFV) får bygga till och bygga om på Kalmar slott. Det har Riksantikvarieämbetet beslutat. Ombyggnaden – som startar i oktober och kommer att pågå till sommaren 2014 – innebär att slottet får nytt kök, nya serverings- och personalutrymmen samtidigt som unika kulturvärden skyddas.

Att bygga om och till ett slott tillhör inte vanligheterna i Sverige, utformningen och gestaltningen av de nya tilläggen har därför medvetet tagit tid. Arbetet har föregåtts av en noggrann planering där Statens fastighetsverk tillsammans med projektörerna, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen tittat på flera alternativ för bästa möjliga lösning.

– Det är inga stora ytor vi lägger till eller förändrar i relation till slottet som helhet men vi arbetar med ett byggnadsminne där varje tillägg ska tillföra värde från sin tid. Att vi nu, efter att Riksantikvarieämbetet sagt ja, kan påbörja byggnadsarbetet känns bra, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Ökat besöksvärde

Ombyggnaden innebär att matserveringen flyttas från de känsliga och kulturhistoriskt värdefulla salarna Gröna salen och Gyllene salen till nya spännande miljöer från Gustav Vasas tid. Utöver att personalen får en bättre arbetsmiljö skyddas salarna mot ohållbart slitage samtidigt som risken för brand minskar.

– Ombyggnaden har många fördelar. Restaurangverksamheten, som är viktig för besöksmålet Kalmar slott, samlas på en plats. Vi får ett modernt och godkänt tillagningskök samtidigt som vi med källarvalven adderar fler historiska delar av slottet. Besökarna får helt enkelt uppleva lite mer, säger Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Klart inom ett år

Just nu pågår färdigställandet av bygghandlingarna, därefter sätter byggnadsarbetet igång. Att arbeta i en slottsmiljö innebär att man måste gå ytterst varsamt tillväga. Några särskilda transportvägar för in- och utkörning av material finns inte varför besökare, skottkärror och entreprenörer kommer att få samsas på gångbron och i valvbron som är entréväg till slottet.

För hyresgästen Kalmar slott innebär byggstarten att arbetet med att gestalta och fylla Gustav Vasas valv kan börja.

– Att den av oss sedan länge önskade om- och tillbyggnaden av slottet nu blir verklighet känns fantastiskt stimulerande och roligt. Vi är redan i full gång med att skissa på hur miljön i valvet ska tas om hand på bästa sätt. Vår ambition är att slottets historia tillsammans med måltiden och den sociala samvaron i den nya restaurangdelen ska bli en upplevelse vår gäst sent ska glömma, säger Mimmi Mannheimer, slottschef vid Kalmar slott.

Går allt som planerat räknar Statens fastighetsverk och Kalmar slott med att välkomna sina första besökare till den nya restaurangdelen i augusti 2014.

Bakgrund – Del av EU-projektet Öppna portar

Arbetet med om- och tillbyggnaden på slottet tog sin början 2008 då Statens fastighetsverk tillsammans med Kalmar kommun tog fram en utvecklingsplan för Kalmar slott. I planen lyftes behovet av ett nytt kök och nya serveringsytor för att förstärka Kalmars slott som ett attraktivt besöksmål. Idag, fem år senare, kan ombyggnaden realiseras tack vare utvecklingsprojektet Öppna portar – ett projekt som delfinansieras via EU och som syftar till att stärka regionen inom turism- och besöksnäring. Öppna portar i sin helhet omfattar en vidareutveckling av fyra historiska besöksmål i sydöstra Sverige. Utöver Kalmar slott är det Huseby bruk, Eketorps fornborg och Borgholms slott.