23 september, 2013

Anytec 860 med Yamahas nya joystick

Båtliv har provkört en Anytec 860 med två stycken Yamaha 300 hk V6-motorer på akterspegeln och Yamaha Joystick Control System. Systemet liknar Volvo Penta joystick i mångt och mycket och gör både tilläggningar och manövrering vid låg fart mycket enklare för fritidsbåtsägaren.

Det nya Joystick Control System gör det möjligt att manövrera båtar med utombordsmotorer på ett mycket mer exakt och kontrollerat sätt än vad som tidigare har varit möjligt med bara ratt och gas. Det nya styrsystemet omfattar även en rad funktioner som har utformats för att förbättra båtägarens upplevelse.

Baserad på en ergonomisk joystick kontroll vid förarplatsen gör Joystick Control System det möjligt att manövrera båtar med dubbel- och trippelmontage mer precist genom att enkelt röra joysticken i den riktning man vill köra.

Utvecklat i samarbete med svenska Volvo Penta, som var först med joystick kontroll för fritidsbåtar med sitt IPS-system för inombordsmotorer, fungerar Joystick Control System på ett liknande sätt fast för utombordsmotorer.
Med joystickfunktionen aktiv arbetar motorer på ett förbestämt varvtal. Sensorer känner av rörelser med joysticken och systemets kontrollenhet (ECU) justerar motoreffekt och styrriktning oberoende av varandra för att ta båten i önskad riktning.

Förutom själva joysticken lanseras en ny, toppmonterad kontrollbox och startpanel inklusive en automatisk trimfunktion, ett stöldskyddssystem, möjligheten att styra motorerna och trimma med endast ett reglage och en styrfriktion som regleras beroende på båtens fart.

• Trim Assist är ett system som automatiskt justerar trimvinkeln i förhållande till motorns varvtal för att garantera en mjuk och bekväm körning utan behov av att trimma motorerna manuellt. Det är dock möjligt att justera trimmet manuellt vid behov. Detta innebär att båten alltid körs med optimalt trim för varje hastighet.

• Anti stöld och enknapps start (Anti-theft & One-Touch Start) hanteras med en brytare på panelen vid förarplatsen som gör det möjligt för användaren att stänga av startskyddet via en RFID nyckel.

• Single Lever innebär att motorernas varvtal synkroniseras vid dubbel- och trippelmontage, vilket tillåter användaren att manövrera samtliga motorer med ett reglage. Detta är särskilt värdefullt under tuffa förhållanden när ett reglage är att föredra framför två eller flera reglage.

• Fartberoende styrningsfriktion ger användaren mer precis kontroll över styrningen, beroende på båtens fart och ger därmed föraren en ökad säkerhetskänsla.
Joystick Control System fungerar med dubbel- och trippelinstallationer av Yamahas högt efterfrågade V6 (4,2 liter) på 225 till 300 hk och V8 350 hk utombordsmotorer.

Joystick Control System lanseras till en början i samarbete med båtbyggare. Den Anytec som Båtliv provade är den första installationen i Sverige.