1 oktober, 2013

Nord-sydlig förbindelse i skärgården genomförs ej

Trafiknämnden i Stockholm beslutade i dag att avbryta upphandlingen av skärgårdstrafiken. En första konsekvens av att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts är att den nord-sydliga förbindelsen tas bort. Den skulle ha fungerat som en tvärbana i skärgården, men eftersom den ingick i upphandlingen går den nu om intet, säger Michael Stjernström (KD), ledamot i trafiknämnden.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har stått bakom upphandlingen.

– Vi är nu det enda parti som ville se att upphandlingen genomförts. Vi är väldigt besvikna över beslutet. Upphandlingen skulle ha inneburit en storsatsning på skärgårdstrafiken med ytterligare 25 miljoner kronor per år. Nu måste avtalen på kort sikt antingen förlängas eller direktupphandlas vilket både kan strida mot gällande lagstiftning och innebär en risk för skenande kostnader, säger Michael Stjernström.

– Hela upphandlingen måste nu göras om. Kristdemokraternas krav inför den kommande upphandlingen är att SL:s periodkort skall börja gälla även för skärgårdstrafiken. Det kommer att innebära att vanliga stockholmare helt utan extra kostnad kan besöka skärgården. Därmed får näringslivet i skärgården avsevärt förbättrade förutsättningar att utvecklas, avslutar Michael Stjernström.

Kommentarer

BL 23:18:58 2013-10-03

Upphandlingen kraschade p.g.a. att M och KD från allra första början inte var lyhörda för trafikanternas och skärgårdsbefolkningens åsikter. Den i upphandlingsunderlaget ingående s.k. basturlistan var behäftad med så många brister att den var dömd att fälla hela upphandlingen – vilket också skedde. Det framkom efterhand att beslutande politiker knappt kände till innehållet i turlistan.

Flera dyra utredningar gjordes av inte särskilt kunniga konsulter från KPMG. Förslag lades fram om att dra in trafiken från Stockholm till förmån för främst ett rederi som är kund hos KPMG och i flera års tid lobbat hos politikerna för att hindra Waxholmsbolaget att köra med subventionerade taxor som all annan kollektivtrafik.. Att det finns ett 15-tal bryggor mellan Stockholm och Vaxholm och att flera "replipunkter" finns på sträckan förstod vissa politiker inte. Samtidigt ansåg samma politiker att pendeltrafiken med båt Stockholm – Vaxholm skulle utökas.
Nu fick det icke nämnda rederiet i alla fall kontrakt på trafiken med Djurgårdsfärjorna tillsammans med ett företag som misstänkts (men ej dömts för) bedrägeri i Storbritannien.
Hela upphandlingsprocessen har skötts på ett klantigt och odemokratiskt sätt.
Att den nord-sydliga förbindelsen "tas bort" är inte riktigt – däremot måste den förmodligen handlas upp separat.
Förslaget att SL-kortet skall gälla på WÅABs fartyg vore bra för passagerarna – men hur rimmar det med att WÅAB inte ska köra turister och fritidsbor till subventionerade taxor, vilket framförts av utredarna ?
För vilka passagerarkategorier skall SL-kortet gälla ombord ?