2 oktober, 2013

Motion föreslår omprövning av 0,2-promillegränsen

I en riksdagsmotion föreslår Maria Abrahamsson (M) att riksdagen omprövar 0,2-promillegränsen till sjöss. De nya reglerna för sjöfylleri infördes infördes 1 juni 2010 och har debatterats väldigt mycket ur olika aspekter.

Bland annat hävdar jurister att den nya gränsen å 0,2 promille inte behövs eftersom vi redan hade en sjöfyllerilagen. Den nya lagen har även minskat besöken hos många av skärgårdskrogarna, främst i Stockholms skärgård, vilket har fått allvarliga konsekvenser för en rad företag.

I våra grannländer är gränserna för sjöfylleri 0,8 promille (Norge) och 1,0 promille (Finland).

Här är Maria Abrahamssons motion i sin helhet:

Motion 2013/14:M1529

Ompröva 0,2-promillegränsen till sjöss

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av 0,2-promillegränsen till sjöss.

Motivering

Vi träffar många barnfamiljer som inte vill möta fyllon i snabba båtar, konstaterade en representant för sjöpolisen i somras (DN 23/7 2013). Och alla är förstås överens om att man inte får vara full på sjön, oavsett om man bara har ansvar för sig själv, en besättning eller andra sjötrafikanters säkerhet. Det är därför vi sedan länge har en straffbestämmelse om sjöfylleri. Gränsen för grovt sjöfylleri går vid 1,0 promille alkohol i blodet och brottet kan ge fängelse i två år.

Polisen och kustbevakningen har denna sommar glatt oss med rapporter om att fylleriet till sjöss har minskat. Men vad man då menar är inte att antalet berusade båtförare har blivit mindre. Nej, vad man främst syftar på är att den nya 0,2-promillegränsen har fått folk att helt avstå från att greppa rodret eller båtratten redan vid en obetydlig förtäring av alkohol.

Den nya regeln infördes den 1 juni 2010 och gäller för skeppare och besättning på båtar som kan framföras i en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov på minst 10 meter. Det är alltså inte bara fartvidunder och stora fartyg som träffas av lagen utan även mindre och mellanstora båtar omfattas.

Lagstiftningen motiverades av sjösäkerhetsskäl. Enligt riksdagen fanns det anledning att se lika allvarligt på alkoholpåverkan till sjöss som i trafik på väg (2009/10:CU14). Men den nya promilleregeln gör ingen skillnad i det fallet. Den avskräcker varken den som kör båten på väg hem från en blöt fest, eller den alkoholiserade kaptenen på skärgårdsfärjan som kör på grund eller rakt in i bryggan med passagerare och allt.

Det finns inga belägg för att en så låg promillehalt som 0,2 är sjösäkerhetsmässigt motiverad. Det slog Högsta domstolen fast i en dom sommaren 2012. HD framhöll att risken från trafiksäkerhetssynpunkt är lägre vid promillekörning till sjöss än i vägtrafik. I klartext betyder det att landets högsta juridiska instans underkänner riksdagens resonemang om att en måttlig alkoholpåverkan till sjöss är lika straffvärd som samma alkoholpåverkansgrad vid bilkörning. En person som har druckit några glas vin kan vara livsfarlig bakom bilratten där det fordras snabba reflexer och blixtsnabba situationsbedömningar. Medan sunda förnuftet säger att en person som har druckit några glas vin och greppar rodret till en båt har mycket mer gott om tid att bedöma och reflektera över vilka manövrer som behöver göras för att undvika faror. Att tala om ”sjöfylla” vid 0,2 promille är att missbruka svenska språket.

Sjösäkerheten för båtåkande barnfamiljer och alla andra båttrafikanter har alltså inte stärkts av 0,2-promillegränsen. Däremot slår regeln mot den stora majoritet av båtförare för vilka båtlivet betyder naturupplevelser, frihetskänsla och social samvaro, ibland i förening med en viss alkoholförtäring. Och detta utan att den utgör någon som helst fara för de själva eller andra.

Med anledning av Högsta domstolens avgörande och med tanke på att 0,2-promillegränsen har varit i kraft under fyra sommarsäsonger är tiden mogen att se över om lagens effekter överensstämmer med lagstiftarens intentioner. En sådan översyn bör också ifrågasätta promillegränsen samt överväga om den bör göras mindre extrem och anpassas till vad som gäller i våra grannländer: Norge 0,8 promille, Finland 1,0 och i Danmark 0,5 men då bara för höghastighetsbåtar.

Stockholm den 1 oktober 2013

Maria Abrahamsson (M)

Kommentarer

Tove Kjellander 11:04:46 2013-10-02

Klokt. De som hittade på 0,2-gränsen vet uppenbarligen inte vad det är fråga om.
Om jag ligger för ankar och har druckit ett par glas vin till middagen och ser en båt i nöd, i närheten. Kan jag ju alltså inte dra upp mitt eget ankare och åka dit och hjälpa till utan att bli straffad.

Jim Huzell 12:26:53 2013-10-02

Ingen vill ha "fulla" båtförare/seglare men bevisligen stoppar ingen promillegräns de som "super" och kastar loss. De måste man komma åt på annat vis än att kollektivt bestraffa skötsamma båtägare. Bortåt 425.000 omfattas enligt Transportstyrelsen.

Inte ens inom vägtrafik finns det vetenskapliga eller andra bevis för att 0.2 är till bättre nytta än 0.5 som vi hade innan. Det är en absolut MYT (lögn) om att små mängder alkohol utgör en trafikfara. Konstaterat i FN sanktionerad forskning (finns flera publikationer), av kriminologer (bl.a Leif GW Persson), riskforskare (Bl.a Professor Lennart Sjöberg), m.fl. Nykterhetslobbyn har skickligt matat ut denna lögn enligt Göebbels teser så nu är det upphöjt till lag och allmän sanning. Det är illa men det blir ännu värre när detta resononemang flyttas till båtlivet. Vår avkoppling och där vi kanske lever ombord i veckor. Där har orimligheterna påpekats av båtorganisationer, branschen, sjörättsinstututet. Sedan detta eviga tjat om just "alkohol". Jag dricker primärt vin för det är GOTT till min mat och är en tämligen viktig del av min vardagsnjutning. Nykterist-fundamentalister må väl analogt heller inte njuta av god MAT utan intar KOST i form av kalorier, proteiner och kolhydrater ….? Marie är en av de få riksdagsmän som står upp för oss medborgare och vår bevisade förmåga till eget omdöme. Att vi inte i onödan skall kriminaliseras och att vi inte skall behöva "uppfostras" av våra folkvalda!

Göran Gabrielsson 13:20:18 2013-10-02

Stöd aktionsgruppen www.båtfolket.se – med engagemang och medel, så vi får till stånd en förändring av den grundlösa 0,2-promilleregeln på sjön.

Håkan Karlen 15:05:25 2013-10-02

Konstigt att det bara talas om "höghastighetsbåtar" Majoriteten av båtfolket tycker det är mysigt och att det hör till med ett glas vin eller en öl till maten. Det tals också om att det var färre olyckor med dödlig utgång efter den nya lagen kom till. Tacka sjuttion för det så dåligt väder som det var förra sommaren. Ska bli intresant att få höra hur olycksstatistiken ser ut för sommare 2013.

Stefan 15:14:10 2013-10-02

Efter 40 år på sjön (alla typer av båtar), efter 17 Gotland Runt, 9 Tjörn Runt, 2 Göta kanalpaddlingar, 6 sommrar som hamnkapten, 3,5 år som konsult åt Sjöfartsverket/Sjösäkerhetsrådet, Sjöräddningssällskapet OCH varit med i KBVs lobbyarbete de senaste 10 åren, så har man lite erfarenheter… Om vi också adderar att undertecknad är privat bekant med flera Sjöpoliser… Ja! De problem som alkoholen åsamkat på Sjön säsongen 2013 är mindre är de antalet ingripanden (skador) som sker på Stureplan i Stockholm 1 helgnatt. Vi vet också vilka det är som omkommer till sjöss (äldre män i liten båt i insjö med gylfen öppen…) vilka vi aldrig kunnat påverka/förändra beteende. Av de som gripits/föreläggande med alkohol i blodet under säsongen så hade ett en handfull varit iblandade i ett intermezzo. Övriga "togs" i flygande kontroller, oftast kopplat till fart/sjövett. Jag dricker inte alkhol själv, så mina åsikter och kunskap är baserade på fakta och erfarenheter. Denna lag slog helt fel. De enda som fick leka lite var KBV som fick visa sina 9 mm pistoler, sina nya batonger, sin pepparspray och handklovar… Fråga: Hur många ggr har KBV behövt använda sina pistoler i tjänsten? Mvh Stefan J

Ola Ljungberg 17:57:54 2013-10-02

Stort tack till Maria som visar kurage !

@Håkan Karlen, statistik 2013:
Det är anmärkningsvärt att det i mycket båttäta områden har inträffat påfallande få olyckor. Utmed hela kuststräckan Gävle-Laholmsbukten har endast tre personer omkommit – en vid en vattenskoterolycka, en vid förgiftning av båtvärmare och en vid fall över bord från en förankrad båt.Samma sak gäller Västkusten, där ingen dödsolycka inträffat utmed hela kusten och skärgårdarna mellan Bua i söder till norska gränsen.

För 24 omkomna personer under år 2012 har vi fått kännedom om 15 lab-svar med promilleuppgifter.
3 av dem ligger över 0,2 men under 1,0. Deras värden är: 0.23, 0,75 och 0.93.
Promillevärdena kan påverkas uppåt om kroppen legat länge i vatten. Det gällde för den som hade 0.23 och för den som hade 0.93.
Båtarna som var aktuella i dessa olyckor var alla betydligt kortare än 10 meter och ingen var i närheten av att kunna uppnå 15 knops fart.
Jonas Ekblad
Analytiker, fritidsbåtssäkerhet
Direkt: 010 – 495 32 94
Mobil: 0767 – 24 65 54
Privat mobil: 0708 – 63 43 10
Transportstyrelsen

Ola Ljungberg 17:59:38 2013-10-02

Det är anmärkningsvärt att det i mycket båttäta områden har inträffat påfallande få olyckor. Utmed hela kuststräckan Gävle-Laholmsbukten har endast tre personer omkommit – en vid en vattenskoterolycka, en vid förgiftning av båtvärmare och en vid fall över bord från en förankrad båt.Samma sak gäller Västkusten, där ingen dödsolycka inträffat utmed hela kusten och skärgårdarna mellan Bua i söder till norska gränsen.

För 24 omkomna personer under år 2012 har vi fått kännedom om 15 lab-svar med promilleuppgifter.
3 av dem ligger över 0,2 men under 1,0. Deras värden är: 0.23, 0,75 och 0.93.
Promillevärdena kan påverkas uppåt om kroppen legat länge i vatten. Det gällde för den som hade 0.23 och för den som hade 0.93.
Båtarna som var aktuella i dessa olyckor var alla betydligt kortare än 10 meter och ingen var i närheten av att kunna uppnå 15 knops fart.
Jonas Ekblad
Analytiker, fritidsbåtssäkerhet
Direkt: 010 – 495 32 94
Mobil: 0767 – 24 65 54
Privat mobil: 0708 – 63 43 10
Transportstyrelsen

Ola Ljungberg 18:00:47 2013-10-02

Beklagar skräptecknen, begriper inte varför. Ur denna artikel:
http://www.alltom02promillepasjon.se/index.php/component/k2/item/34-storl

Johan Lindskog 20:15:51 2013-10-02

Jag anser absolut att sjöfyllerilagstiftningen skall omprövas.
Antingen skall gränsen höjas till 0.5-0.8 alternativt så skall tidigare gällande lagstiftning nyttjas då den fungerar bra. Bättre att istället hårdare bevaka vårdslöshet i sjötrafik och nyttja den lagstiftningen för att få bort rötäggen från sjön.

Dock stämmer det inte som Tove Kjellander skriver i sitt inlägg. Ty om en båt befinner sig i sjönöd handlar man inom lagen om nöd, då liv är i fara. Lagen om nöd skapar ansvarsfrihet gentemot sjöfyllerilagstiftningen.
Tyvärr är våra vänner på KBV alltför dåligt inlästa på lagar och föreskrifter för att på ett bra sätt kunna genomföra sitt uppdrag.
Ytterligare ett problem som uppstår när man överlämnar polisiära uppgifter till andra myndigheter som inte är kvalificerade nog.

Ola Ljungberg 21:52:17 2013-10-02

@Johan Lindskog. Du syftar till nödregler. Om det har Tiberg/SjörättsInstitutet skrivit. verkar inte funka så. Vad det handlar om skriver kontrollanten i rapporten. Denne har i rätten högre tilltro än allmänheten. Som i fallet Lissåker som först blev frikänd sedan ändrade polisen sin berättelse för att få Lissåker fälld i Hovrätten och de lyckades. http://www.sjorattsbiblioteket.se/batjuridik/aningslos-strafflag-for-sjofylleri/

Nisse 22:04:54 2013-10-02

Johan har rätt i att detta täcks av nödparagrafen.Det finns heller inga rättsfall som pekar på motsatsen, oavsett vad Ola L. Påstår.

Peter Eriksson 22:43:57 2013-10-05

Maria Abrahamsson skriver i sin motion att lagen "fått folk att helt avstå från att greppa rodret eller ratten redan vid en obetydligt intag av alkohol". Låter väl ganska sunt tycker jag. Synd bara att folk lyssnar på de som är emot lagen och deras skräckpropaganda som endast blottlägger deras okunnighet om juridik. Så otroligt korkat att skriva att nöd inte bryter sjöfyllerilagen. Den bryter ju till och med lagen som reglerar när man dödar en annan person, varför skulle den inte gälla för sjöfylleri????
Finns det verkligen någon undersökning som som stödjer Marias tes? Jag har iallafall inte sett någon.Motiveringen att lagen ska ändras bara för att man inte får 100 procents laglydighet är ju också rent nonsens. Ska man ta bort lagen om att man inte får mörda någon? Det begås ju ändå bort mot 100 mord i Sverige varje år.Om vi hade 100 procents laglydighet på alla lagar som stiftades så kunde vi ju ta bort hela rättssystemet och spara åtskilliga miljarder.
Jag tror inte det blir någon översyn men ändras lagen kommer jag fortsätta åka båt ändå.

Sneseglaren 00:23:53 2013-10-07

Peter. Har sällan läst sånt svammel som från dig. "Skräckpropaganda?" Propagandan är endast från 0.2 anhängare då det inte finns några sakskäl som stödjer lagen överhuvudtaget. Det är väl runt huvudfrågan du skall kräva undersökningar och översyn om något.Att jämföra med mord är ju bara patetiskt.

Peter Eriksson 09:26:43 2013-10-07

Är det inte skräckpropaganda då man skriver att sjöfyllerilagen står över nöd paragraferna?
OK, ta bort brottet mord och skriv t.ex cykelstöld. Det själs ju tusentals cyklar varje år i Sverige. Det är också ett brott som kan ge fängelse men eftersom så många uppenbart struntar i den kan vi väl ta bort den också? Samma logik som att man ska ta bort sjöfyllerilagen pga att "det ändå inte avskräcker den som kör hem från en blöt fest eller den alkoholiserade kaptenen" som Maria A skriver i som motion.

Sneseglaren 15:21:00 2013-10-07

Peter. Du läser hennes text som fan läser bibeln, fokuserar på oväsentligheter medan den principiellt viktiga huvudfrågan kvarstår.

Seglare 22:09:49 2013-10-10

@Stefan: Mig veterligen har aldrig någon KBV-tjm avlossat något skott i tjänsten. Och det är väl bra? Jag ser dock inte sambandet med sjöfyllerilagstiftningen? KBV hade tjänstevapen långt innan denna lag kom till, och kommer att fortsätta ha det oavsett vad promillegränsen blir. Är kontentan av ditt inlägg att KBV kan låsa in sina vapen för gott om skrotar nuvarande sjöfyllerilagstiftning?

Göran T. 21:58:00 2013-10-13

Det säger väl något om orimligheten i att de överhuvudtaget är beväpnade. Vad jag förstått har de endast rätt att använda vapen i nödvärn. Uppenbarligen är vi båtmänniskor inte så aggressiva!
Set är dock minst sagt provocerande när KBV stormar in på en lunchrestaurang, fullt beväpnande med pistoler, batonger och pepparspray. Kan det vara så att det är kustbevakningen som nu mera står för vårt kustförsvar?
Utred KBV:s verksamhet grundligt, här finns skattepengar att spara!
GT

Seglare 22:32:14 2013-10-16

Nu är det väl så att KBV inte bara har med vanliga fritidsbåts-Svensson att göra, vilket många verkar tro.
Vad är det som får Dig att bli så provocerad av att de dyker upp på en lunchrestaurang, med sin "vanliga" utrustning på? Precis som Polisen är en KBV- tjänsteman utrustad med bl.a. vapen, batong och fängsel. Vad är problemet?

Göran T. 12:10:04 2013-10-17

Problemet är väl att de överhuvudtaget är beväpnade!
Förklara gärna varför. I vilken situation skall de ta till sin pepparspray eller än värre, använda sin pistol.
Har polisen i Norge klarat sig i stort obeväpnad borde nog KBV klara det också.
Huvudproblemet för mig är dock att jag inte kan se organisationens samhällsnytta!
GT

Seglare 14:20:39 2013-10-17

Varför är det ett problem? Det är ju en sak att vapnet inte använts. Pepparspray kan man ju dock anta har kommit till användning. Detta i takt med att myndigheten får mer och mer polisiära uppgifter.
Samhällsnytta? Ja, myndighetens huvuduppgift är miljöräddning. Tex upptäcka, sanera och beivra oljeutsläpp. Är det inte bra att vi kan använda myndigheten till annan samhällsnytta också? Vet Du tex att KBV genomför ett stort antal nykterhetskontroller i vägtrafiken, främst vid färjeterminaler, varje år? Det görs också kontroller av farligtgodstransporter samt lastsäkring på lastbilar och trailers. Sjuktransporter och sjöräddning, liksom bistånd till Polis och räddningstjänst i områden där vi inte längre har någon Sjöpolis. Allt detta tycks de retar sig på sjöfyllerilagen inte ha en aning om! Eller också väljer man att bortse från detta i sin iver att hitta en syndabock.

Nisse 09:30:24 2013-10-18

Göran T: Du ser ingen nytta med att någon kontrollerar så att fisket sker efter regler, att någon sanerar efter oljeutsläpp, att någon kan ingripa vid brott mot sjöreglerna, att någon kan hjälpa till med sjöräddning även av stora fartyg?